On tutustunut nettietikettiin

Vastuullisuus ja turvallisuus netinkäytössä Alkuopetuksessa nettietikettiin kannattaa tutustua vaiheittain ja nostaa esille erityisesti niitä kokemuksia, joita oppilailla on omakohtaisesti. Tässä muutamia nostoja. Salasanat: Käyttäjätunnuksen ja salasanan muistaminen on tärkeä tietoturva-asia!  Lähdekritiikki: Kaikki netissä ei ole totta. Tekijänoikeus: Mitä kuvia tai musiikkia

Ohjelmointia eri lukuaineissa

Ohjelmointia eri lukuaineissa

Ohjelmointi sopii yllättävän moneen aineeseen!  USKONTO Ohjelmoinnillinen ajattelu ja opetus yhdistetään usein matemaattisiin aineisiin, vaikka sen tarjoamia mahdollisuuksia voidaan soveltaa melkeinpä missä tahansa aineessa. Esimerkkinä tästä 7. luokalla toteutettu opetuskokeilu  Ohjelmointia uskonnon opetuksessa, johon kaikkien oppilaiden oli mahdollista osallistua uskontokunnasta

On tutustunut mediakriittisyyteen

Mediakriittisyys Mediataitokoulun oppaassa on eritasoisia tehtäviä vuosiluokille 1-9. Tällä sivulla on myös suoria linkkejä oppaan materiaaliin. Materiaali MEDIATAITOKOULU: Luotettavan tiedon metsästäjät Materiaalin toimintaideat käsittelevät tietolähteiden ja erilaisten mediatekstien luotettavuuden arviointia, harhaanjohtavien mediasisältöjen tunnistamista sekä tiedon välittämistä ja median tuottamista. Oppaassa

Tuntee tietokoneen osien tarkoituksen ja niiden nimet

Tuntee tietokoneen osien tarkoituksen ja niiden nimet (L5) Oppitunti: Käykää yhdessä läpi tietokoneen eri osat. Voit käyttää tämän tukena tätä esitystä. Huomaathan, että koulun laitteisto saattaa poiketa ulkomuodoltaan huomattavasti esityksen laitteistosta. Monista Forms-lomake omaksesi ennen tuntia. Näin voit tarkistaa itse oppilaiden vastaukset. Tehkää tunnin lopuksi Forms-kysely.   Tietokoneen

On kokeillut taulukkolaskentaa

On kokeillut taulukkolaskentaa L3, L5 Tutustutaan Excel-taulukko-ohjelmaan. Sarakkeiden ja solujen käyttö, kehystäminen, värittäminen, diagrammien teko ja Excelin funktioiden hyödyntäminen. Lukujärjestys Kirjoita Excel-taulukkoon kellonajat pystysarakkeen ja viikonpäivät vaakasarakkeen soluihin.  Kellonajat edellyttävät solujen asetusmuutoksen! Valitse alue hiirellä ja paina hiiren oikeaa painiketta.

On tutustunut näppäimistön käyttöön

On tutustunut näppäimistön käyttöön Oppitunti: Näppäintaitojen harjoittelu Välineet: Tietokone Opittavat asiat: Oppilas osaa kirjautua Näppistaituriin. Näppäimistöön tutustuminen ja Näppäintaitojenalkeiden opettelu pelien kautta. Ohjeet: Oppilas kirjautuu Näppistaituriin.  Oppilas suorittaa 1-2 luokan aikana Näppistaiturin kurssit:· NäppisTaiturin seikkailut· Nyt Näppis Tutuksi! Lataa PDF