Tuntee tietokoneen osien tarkoituksen ja niiden nimet

Tuntee tietokoneen osien tarkoituksen ja niiden nimet (L5) Oppitunti: Käykää yhdessä läpi tietokoneen eri osat. Voit käyttää tämän tukena seuraavaa PowerPoint-esitelmää. Huomaathan, että koulun laitteisto saattaa poiketa ulkomuodoltaan huomattavasti esityksen laitteistosta. Monista Forms-lomake omaksesi ennen tuntia. Näin voit tarkistaa itse oppilaiden vastaukset. Tehkää tunnin lopuksi Forms-kysely.                                Tietokoneen osat Tietokone (keskusyksikkö) Näyttö Näppäimistö Hiiri Opittavat asiat:      Tietokoneen sanastoa. Tietokoneen käyttöä. Lataa PDF

On tutustunut mediakriittisyyteen

On tutustunut mediakriitisyyteen L1, L2, L3, L4, L5, L7 Oppitunti: Mediakritiikki Materiaali: Linkki materiaaleihin Tunnin kulku: Pohdinta Mitä on media? (Avuksi Luotettavan tiedon metsästäjät -aineiston s. 6) Mitä medioita käytän? Miksi käytän mediaa? Mietinkö koskaan tiedon todenperäisyyttä? Tiedonhaku eri lähteistä Jaa oppilaat 4-5 ryhmään. Jokainen ryhmä etsii tietoa samasta asiasta, mutta eri lähteistä.Aiheita voivat olla esim. kouluruoka, rescue-koirat, Islanti, Sibelius, nettikiusaaminen, poliisi tms. Päättäkää itse, mikä aihe juuri nyt kiinnostaa. Lähteet, esim.: Kirjasto Google Yle.fi Some Kysyminen muilta ihmisiltä Verrataan saatuja tuloksia ja pohditaan, mistä erot johtuvat. Otsikoiden merkitys ajatusten ohjaajina Poimi päivän lehdestä 2-3 uutista, joista leikkaat otsikon pois. Jaa oppilaat ryhmiin, jotkakeksivät uutisille otsikot. (Voit myös antaa ryhmille eri tehtävät: yksi tekee klikkiotsikon,yksi mahdollisimman tarkan, yksi mahdollisimman lyhyen

On kokeillut musiikintekoa digitaalisesti

On kokeillut musiikintekoa digitaalisesti Oppitunti 1: Harjoittele rumpukomppeja omatoimisesti videoklippien avulla Välineet: iPad, tietokone, muu mobiilaite Välineet: iPad, tietokone, muu mobiilaite Ohjeet: Linkki Sway-ohjeisiin Opittavat asiat:      Rumpukomppeja, opiskelu verkkomateriaalin avustuksella Oppitunti 2: Sävelletään oma biisi soinnuilla C, F, G ja Am Ohjeet: Linkki Sway-ohjeisiin Linkki Blogi-ohjesiin Tärkeitä huomioita! 1. Kirjoita sointukulku paperille muistiin ennen tallennusta. (säkeistö 8 tahtia, kertosäe 8 tahtia) 2. Voit lisätä sointupohjan jälkeen rummut tai basson, mutta sitten kannattaa jo kokeilla melodian säveltämistä (Melodia saattaa muuttaa sointukulkua). 3. Kappale voi olla instrumentaali, mutta kannattaa kokeilla myös sanoittamista. Oppitunti 3: Sävellä GarageBandin avulla elokuvamusiikkia Välineet: iPad ja Garage band Ohjeet: Linkki Sway-ohjeisiin Tavoitteet: Sävelletään oma leffamusakappale. Sävellykseen valitaan kahdeksan sointua ja sävellyksen pituus on 32 tahtia. Sävellykseen äänitetään 6 eri

On täyttänyt sähköisiä kokeita, itsearviointeja ja kyselyitä

On täyttänyt sähköisiä kokeita, itsearviointeja tai kyselyjä. L1, L5, L7 Oppitunti: Oppilas täyttää opettajan opettajan sähköisesti luoman kyselyn, kokeen tai itsearvioinnin. Välineet: PC, iPad tai muu alaite, jossa nettiyhteys esi. puhelin Käytettävät sovellukset: Forms, Teams / Wilma Ohjeet: Näin luot kyselyn Formsiin ja jaat sen Wilman kautta oppilaille. Linkki: Video-ohje kyselyn tekemisestä Formsilla  Tunnin kulku: Opettaja käyttää valmista sähköistä kyselyä tai luo Formsilla (Office 365) kyselyn oppilaille. Opettaja lähettää kyselylinkin oppilaille Teamsin tai Wilman kautta. Oppilas vastaa kyselyyn ja palauttaa sen. Opittavat asiat:      Oppilas oppii täyttämään sähköisen lomakkeen ja lähettämään sen opettajalle. Lataa PDF

On toiminut vertaistukena TVT:ssä

On toiminut vertaistukena TVT:ssa L2, L6, L7 Luokan sisäinen vertaistuki: Oppilaiden osaaminen on iso voimavara tieto- ja viestintätekniikan käytössä. Oppilaat toimivat toinen toisilleen hyvinä apuopettajina ja he pystyvät selvittämään monta yksinkertaista asiaa, kun opettajan aika ei riitä samanaikaisesti kaikkien auttamiseen. Kummiluokkatoiminta: Kummiluokkatoiminta sopii tähän tarkoitukseen erinomaisesti. Kun pienet oppilaat harjoittelevat yksinkertaisia tvt-asioita (tietokoneelle kirjautuminen, ipadin käyttäminen, kuvaaminen, office365:een meneminen ja käyttäminen jne.) isot kummioppilaat ovat erittäin hyvä apu. Näin jokaiselle pienelle oppilaalla saadaan oma henkilökohtainen avustaja. Isoja oppilaita kannattaa hyödyntää myös silloin, kun pienten oppilaiden kanssa halutaan tehdä jotakin sellaista, johon kaikkien omat taidot eivät vielä riitä. Rinnakkaisluokkatoiminta: Kun luokan kanssa on harjoiteltu uusi tvt-taito, voidaan taito opettaa esim. rinnakkaisluokalle. Taidon hallinta vahvistuu ja tietotaito saadaan siirrettyä toisenkin luokan käyttöön.

on kokeillut taulukkolaskentaa

On kokeillut taulukkolaskentaa L3, L5 Harjoitus 1: Lukujärjestyksen teko Välineet: PC Käytettävät sovellukset: Office365: Excel-taulukkolaskenta Opittavat asiat:      Taulukko-ohjelmaan tutustuminen, sarakkeiden käyttö, kehystäminen, värittäminen, diagrammien teko ja Excelin funktioiden hyödyntäminen. Ohjeet: Lukujärjestyksen alkuasettelut (video-ohje) Sarakkeen leveys ja tekstin keskittäminen (video-ohje) Solujen värittäminen.  Pikakomennot: kopioi ja liitä (video-ohje) Täyttökahvan käyttö Tunnin kulku: Kirjoita Excel-taulukkoon kellonajat pystysarakkeen ja viikonpäivät vaakasarakkeen soluihin*. Kellonajat saattavat vaatia asetusmuutoksen! Lisää oppiaineet. Pikakomennot ctrl+C (kopioi) ja ctrl+V (liitä). Pidä Ctrl-näppäin pohjassa ja paina sitten paina C. Kehystä solut. Soluja voi myös värittää. Harjoitus 2. Ympyrä- ja pylväsdiagrammi  Ohjeet: Diagrammin teko Excelillä (video-ohje) Tunnin kulku: Kirjoita otsikot. Lisää pystysarakkeen soluihin valtioita pystysarakkeeseen. Lisää viereiseen sarakkeeseen valtion pinta-ala. Valitse alue ja tee tiedoista ympyrädiagrammi tai pylväsdiagrammi. Vastaavan tehtävä voi tehdä asukasluvusta tms.

On tutustunut näppäimistön käyttöön

On tutustunut näppäimistön käyttöön Oppitunti: Näppäintaitojen harjoittelu Välineet: Tietokone Opittavat asiat: Oppilas osaa kirjautua Näppistaituriin. Näppäimistöön tutustuminen ja Näppäintaitojenalkeiden opettelu pelien kautta. Ohjeet: Oppilas kirjautuu Näppistaituriin. Ohjelman linkki löytyy sivustolta https://digilieto.fi Oppilas suorittaa 1-2 luokan aikana Näppistaiturin kurssit:· NäppisTaiturin seikkailut· Nyt Näppis Tutuksi! Lataa PDF

Osaa luoda kuusimerkkisen salasanan

Osaa luoda kuusimerkkisen salasanan Opittava taito: Henkilökohtaisen salasanan luominen ja/tai salasanan vaihtaminen Tarvittavat välineet: Tietokone Ohjeet: 1. Kirjaudu tietokoneelle2. Paina näppäimiä ctrl + alt + delete (del) yhtä aikaaa. Voit pitää painikkeita hetken pohjassa3. Valitse Vaihda salasanaa4. Kohtaan Vanha salasana kirjoita nykyinen salasanasi5. Kohtaan Uusi salasana kirjoita uusi salasanasia. Salasanan on oltava vähintään kuusi merkkiä pitkäb. Salasanassa voit käyttää isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia ja numeroita6. Kohtaan Vahvista salasana kirjoita uusi salasanasi UUDESTAAN7. Paina näppäintä ENTER Video-ohje Lataa PDF

On kokeillut koodausta useilla sovelluksilla

On kokeillut koodausta useilla sovelluksilla Ohjelmat: Padit: Box Island  Scratch Jr  BeeBot Tietokoneet: Code https://code.org/ Scratch https://scratch.mit.edu/ Micro:bit https://microbit.org/fi/code/ Oppivat asiat: Pelillinen oppiminenKoodauksen alkeetKomennot *Toistolauseet **Ehtolauseet *** Välineet: IPad (jossa asennettuna em. ohjelmat), tietokoneet, micro:bit –salkku, Beebot-robotit. Ohjeet: Huomioi oppilaiden lähtötaso. Koodauksen alkeita voi kerrata padeilla Box Islandilla ja tietokoneella code.org-sivuston avulla. Molemmat ovat hyvin helppokäyttöisiä ja oppilaat pääsevät suoraan työn touhuun. Scratch Jr:n avulla voit luoda helposti yksinkertaisia omia animaatioita. Scratch jr toimii hyvänä harjoitteluna varsinaista tietokoneella toimivaa Scratchia varten, jolla pystyy luomaan monipuolisemmin omia animaatioita, pelejä jne.Micro:bitit ovat pieniä fyysisiä piirilevyjä, jotka tietokoneelle tehdyn koodin avulla saadaan ohjelmoitua toimimaan esimerkiksi digitaalisena noppana tai lämpömittarina. Micro:bittien käyttö muuttaa digitaalisen koodin konkreettiseksi toiminnaksi. Vinkki: Kokeile itse peliä/ohjelmaa ennen oppituntia. Vinkki