On täyttänyt sähköisiä kokeita, itsearviointeja ja kyselyitä

On täyttänyt sähköisiä kokeita, itsearviointeja tai kyselyjä. L1, L5, L7 Oppitunti: Oppilas täyttää opettajan opettajan sähköisesti luoman kyselyn, kokeen tai itsearvioinnin. Välineet: PC, iPad tai muu alaite, jossa nettiyhteys esi. puhelin Käytettävät sovellukset: Forms, Teams / Wilma Ohjeet: Näin luot kyselyn Formsiin ja jaat sen Wilman kautta oppilaille. Linkki: Video-ohje kyselyn tekemisestä Formsilla  Tunnin kulku: Opettaja käyttää valmista sähköistä kyselyä tai luo Formsilla (Office 365) kyselyn oppilaille. Opettaja lähettää kyselylinkin oppilaille Teamsin tai Wilman kautta. Oppilas vastaa kyselyyn ja palauttaa sen. Opittavat asiat:      Oppilas oppii täyttämään sähköisen lomakkeen ja lähettämään sen opettajalle. Lataa PDF

Osaa luoda kuusimerkkisen salasanan

Osaa luoda kuusimerkkisen salasanan Opittava taito: Henkilökohtaisen salasanan luominen ja/tai salasanan vaihtaminen Tarvittavat välineet: Tietokone Ohjeet: 1. Kirjaudu tietokoneelle2. Paina näppäimiä ctrl + alt + delete (del) yhtä aikaaa. Voit pitää painikkeita hetken pohjassa3. Valitse Vaihda salasanaa4. Kohtaan Vanha salasana kirjoita nykyinen salasanasi5. Kohtaan Uusi salasana kirjoita uusi salasanasia. Salasanan on oltava vähintään kuusi merkkiä pitkäb. Salasanassa voit käyttää isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia ja numeroita6. Kohtaan Vahvista salasana kirjoita uusi salasanasi UUDESTAAN7. Paina näppäintä ENTER Video-ohje Lataa PDF

On kokeillut koodausta useilla sovelluksilla

On kokeillut koodausta useilla sovelluksilla Ohjelmat: Padit: Box Island  Scratch Jr  BeeBot Tietokoneet: Code https://code.org/ Scratch https://scratch.mit.edu/ Micro:bit https://microbit.org/fi/code/ Oppivat asiat: Pelillinen oppiminenKoodauksen alkeetKomennot *Toistolauseet **Ehtolauseet *** Välineet: IPad (jossa asennettuna em. ohjelmat), tietokoneet, micro:bit –salkku, Beebot-robotit. Ohjeet: Huomioi oppilaiden lähtötaso. Koodauksen alkeita voi kerrata padeilla Box Islandilla ja tietokoneella code.org-sivuston avulla. Molemmat ovat hyvin helppokäyttöisiä ja oppilaat pääsevät suoraan työn touhuun. Scratch Jr:n avulla voit luoda helposti yksinkertaisia omia animaatioita. Scratch jr toimii hyvänä harjoitteluna varsinaista tietokoneella toimivaa Scratchia varten, jolla pystyy luomaan monipuolisemmin omia animaatioita, pelejä jne.Micro:bitit ovat pieniä fyysisiä piirilevyjä, jotka tietokoneelle tehdyn koodin avulla saadaan ohjelmoitua toimimaan esimerkiksi digitaalisena noppana tai lämpömittarina. Micro:bittien käyttö muuttaa digitaalisen koodin konkreettiseksi toiminnaksi. Vinkki: Kokeile itse peliä/ohjelmaa ennen oppituntia. Vinkki

Lisää koodausta Micro:bit-levylle

Lisää koodausta Micro:bit-levylle Alkuperäiset ohjeet löydät Micro:bit sivulta: https://makecode.microbit.org/# Noppa Katso tutoriaali Dice ja toimi ohjeiden mukaisesti. Nimeä ja siirrä valmis algoritmi piirilevyyn. Opittavat asiat: Käytät koodauksen käsitteistä satunnaislukuja (pick random) Rakkausmittari Mittari ”kertoo” kuinka paljon kaverisi sinulle merkkaa asteikolla 1-10 Katso tutoriaali Love meter ja toimi ohjeiden mukaisesti. Nimeä ja siirrä valmis algoritmi piirilevyyn. Opittavat asiat: Käytät koodauksen käsitteistä satunnaislukuja (pick random) Kivi, paperi, sakset Katso tutoriaali Rock Paper Scissors ja toimi ohjeiden mukaisesti. Nimeä ja siirrä valmis algoritmi piirilevyyn. Opittavat asiat: Käytät koodauksen käsitteistä satunnaislukuja (pick random) ja ehtolauseita (else if). Hedelmäsoitin Tähän tehtävään tarvitaan hauenleukajohtimia ja hedelmiä. 1. Avaa sivusto https://makecode.microbit.org/projects/banana-keyboard 2. Toimi ohjeiden mukaisesti. Komentolohkoilla opit kirjoittaman ohjelman, jossa tutkitaan sähkönjohtavuutta. Lataa PDF

Koodaa algoritmeja ja pelejä, MicroBit

Ensimmäinen koodaus micro:bit-levylle Opittavat asiat: Komentolohkoilla opit kirjoittaman algoritmeja. Osaat siirtää kirjoittamasi algoritmin micro:bit-levylle.   Ohjeet: Tee lyhyt algoritmi ja siirrä se micro:bit-levylleOhjeet: Ohjevideo: sykkivä sydän ja tiedonsiirto levylle 1. Avaa sivusto https://microbit.org/fi 2. Valitse otsikko Koodaamaan ja selaa hieman alas ja valitse vielä oranssista painikkeestaKoodaamaan. Suora linkki: https://makecode.microbit.org/# 3. Valitse uusi projekti 4. Valitse jokin lohko Syöte-otsikon alta ja sen sisälle Yleiset-kansiosta jokin toimintolohko Testaa algoritmia micro:bit-simulaatiossa. Jos se toimii, nimeä algoritmi ja paina Lataa 6. Avaa Resurssinhallinta ja siirrä algoritmisi (Ladatut tiedostot-kansiossa nimi.HEX) MICROBIT-levylle Lisätehtävä: Micro:bit-piirilevyssä on kiihtyvyysanturi. Tämä video selittäämonin tavoin sen toimintaa. Videon englanti on aika helposti ymmärrettävää (acceleration=kiihtyvyys) Video-ohje: Miten voisin ymmärtää kiihtyvyysanturin toimintaa? (ENG) Lataa PDF

On perehtynyt nettietikettiin

On perehtynt nettietikettiin Oppitunti: Äidinkieli Oppivat asiat: Tutustutaan nettietikettiin draaman keinoin Ohjeet: Tulosta Tikas Nettietiketti- opetuspakettiesim. Nettietiketti – Papunet Tunnin kulku: Palautetaan mieliin turvallinen toiminta nettiympäristössä yhdessä Nettietikettiopetuspaketinsääntöihin tutustuen. Jaetaan oppilaat ryhmiin tai pareihin. Jokainenryhmä toteuttaa yhdestä ohjeesta kaksi lyhyttä dramatisointia, toisessa sääntöänoudatetaan ja toisessa ei.Piirretään tai kirjoitetaan lyhyt käsikirjoitus, jossa jokaiselle ryhmän jäsenelle on omaroolinsa. Ryhmät harjoittelevat esityksensä ja esittävät ne luokalle. Lataa PDF

On kokeillut prosessikirjoittamista

On kokeillut prosessikirjoittamista Oppitunti: Tarinan kirjoittaminen Opittavat asiat: Oppilas oppii kirjoittamisprosessin vaiheet ja tekstinkäsittelyä.  Muotoilutyökalut ja automaattisten tyylien käyttäminen. Otsikot, leipäteksit.   Sähköisen työn palauttaminen opettajalle Ohjeet: Oppilas harjoittelee sujuvaa tarinan kirjoittamista prosessikirjoittamisen vaiheiden avullasähköisessä oppimisympäristössä. Tunnin kulku: Esimerkki 1.· Oppilas työstää Word –dokumenttiin ranskalaisilla viivoilla tarinan henkilöt, tapahtumapaikat jatapahtumat.· Oppilas kirjoittaa tarinasta raakaversion Word –dokumenttiin ja nimeää dokumentin.· Oppilas tarkistaa tekstin opettajan antaman ohjeen mukaan. Esimerkki 2.· Oppilas työstää Word –dokumenttiin ranskalaisilla viivoilla tarinan henkilöt, tapahtumapaikat jatapahtumat.· Oppilas tekee ajatuskartan tarinan etenemisestä joko paperille tai Mind Map -työkalun avullasähköisesti.· Oppilas kirjoittaa tarinasta raakaversion Word –dokumenttiin ja nimeää dokumentin.· Oppilas tarkistaa tekstin opettajan antaman ohjeen mukaan. Lataa PDF

Osaa lisätä kuvia, tekstiä ja linkkejä diaesitykseen

Osaa lisätä tekstiä, kuvia ja linkkejä diaesityksiin (L3, L5) Tarvittavat välineet: Tietokone tai iPadPowerPoint –sovellus tai selainversio Tämä ohje on tehty Microsoft Office 365 PowerPoint -ohjelmalle. Oppivat asiat: Presentaation sisällön elävöittäminen. Ohjeet: HUOM! Et saa käyttää kaikkia kuvia, joita löydät googlettamalla. Tekstin lisääminen: 1. Avaa PowerPoint 2. Valitse Tyhjä esitys 3. Valitse yläpalkista ALOITUS / Uusi dia 4. Valitse luomasi dia vasemmalta 5. Uuteen diaan tulee automaattisesti Otsikko ja Tekstiruutu 6. Klikkaa jompaakumpaa ja kirjoita Kuvan lisääminen: 1. Avaa PowerPoint2. Valitse Tyhjä esitys3. Valitse yläpalkista ALOITUS / Uusi dia4. Valitse luomasi uusi dia valikosta vasemmalta5. Valitse yläpalkista LISÄÄ / Online-kuvat6. Valitse näyttöön tulevasta valikosta Bing-kuvahakuKirjoita hakusana suurennuslasin kohdalleVarmista, että Vain Creative Commons –kohdassa on rasti ruudussaNäitä kuvia saat vapaasti käyttää

Osaa luoda kansion ja siirtää nimettyjä tiedostoja

Osaa luoda kansion ja siirtää nimettyjä tiedostoja Ohjeet: Kansion luominen OneDriveen (video) Tiedoston siirtäminen OneDrivessa (video) Tarvittavat välineet: Tietokone tai iPad Opittavat asia: Kansion luominen sähköisessä ympäristössä Tiedoston siirtäminen sähköisessä ympäristössä Kansion luominen: 1. Mene One Drive 2. Paina ylhäältä painiketta + Uusi ja valitse Kansio 3. Kirjoita kansion nimi näytölle ilmestyvään ruutuun. 4. Uusi kansiosi ilmestyy Tiedostot otsikon alle ylimmäiseksi Tiedoston siirtäminen: 1. Etsi tiedostoistasi haluamasi tiedosto 2. Vie hiiren osoitin tiedoston päälle 3. Tiedosto-palkin keskelle ilmestyy kolme pistettä 4. Paina kolmea pistettä 5. Valitse Siirrä kohteeseen 6. Vasemmalle aukeaa valikko 7. Paina One Drive 8. Paina äsken luomaasi kansiota 9. Paina Siirrä tänne Lataa PDF

Osaa käsitellä ääntä ja kuvaa mobiililaitteella

Osaa käsitellä ääntä ja kuvaa mobiililaitteella Suomen kieli ja kuvataide, L1, L2, L3 L4, L5, L6, L7 , S1, S2, S3 Oppitunti: Oppilaat tuottavat 3 hengen ryhmissä haastattelun kuvaten ja editoiden sen mobiililaitteella. Välineet: Ipad tai muu älylaite, jossa toimii iMovie Käytettävät sovellukset: Word,  iMovie Ohjeet: Oppilas harjoittelee haastattelun suunnittelemista ja toteuttamista mobiililaitteella tallentaen.Ohjevideo iMovie:  https://www.slideshare.net/jzkoivis/imovie-editoinnin-alkeet Pientä puhelinta tai mobiililaitetta on helppo kuljettaa mukana ja vaivatonta pidellä käsivaralta tai seinään tuettuna kuvatessa. Puhelimella tai muulla mobiililaitteella editoinnissa tekijä näkee videon samalta pieneltä ruudulta kuin sen katsojakin. Tekstit ja muut yksityiskohdat eivät jää vahingossa liian pieniksi. Puhelimelle ja tabletille kehitetyt editorit on suunniteltu kosketusnäytön ja ahtaan tilan perusteella toimiviksi. Automaatiota on pyritty viemään mahdollisimman pitkälle, jotta editointiin kuluva aika vähenisi ja