Pelialue

Pelialue Pelialueen tavoitteena on harjoitella eri kokoisten pallojen ja frisbeen käsittelyä heittämällä, potkimalla sekä mailojen avulla. Pelialueella toimitaan kahdessa pienryhmässä ja harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, oman vuoron odottamista, sääntöjen noudattamista, pettymyksen sietäminen sekä tiimityöskentelyä. Lisäksi harjoitellaan matkan mittaamista, tulosten laskemista, ajan ottamista

Leikkialue

Leikkialue Leikkialueen tavoitteena oli tuoda ulkotiloihin leikkiä kehittäviä elementtejä. Lasten kiinnostuksesta lähti ajatus liikenne radan toteuttamisesta ulkoympäristöön. Projektin puitteissa pihalle maalattiin tiealue ja materiaaleiksi hankittiin ensin kulkuneuvoja, kypärät, liikennemerkkejä sekä muita kokeiluihin innostavia välineitä. Projektin osallistujat olivat päiväkodin pienimmät sekä

Seikkailualue

Seikkailualue Järvilinnan päiväkodin Innovatiiviset oppimisympäristöt -hankkeessa ensimmäinen toteutettava alue oli Seikkailualue. Projektin tavoitteena oli kehittää toimintaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseksi huomioiden Liedon kunnan digipolun laajentaminen varhaiskasvatukseen. Hankkeen tavoitteena oli hankkia pedagogisia välineitä, jotka innostavat lapsia kokeilemaan, liikkumaan ja leikkimään. Seikkailualue toteutettiin liikuteltavin

Kielipolku

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Liedon kunnan kielipolku Liedon kunnan kieliohjelma kattaa kielten opiskelun perusopetuksen vuosiluokkien 1.- 9. aikana. Oppilaalla on mahdollisuus valita, opiskeleeko hän alakoulun aikana kahta vai kolmea vierasta kieltä. Valittavat kielet ovat pakollisen ensimmäisellä vuosiluokalla alkavan A1-kielen (englanti) lisäksi neljännellä luokalla valittava