Ohjelmointia eri lukuaineissa

Ohjelmointia eri lukuaineissa

Ohjelmointi sopii yllättävän moneen aineeseen!  USKONTO Ohjelmoinnillinen ajattelu ja opetus yhdistetään usein matemaattisiin aineisiin, vaikka sen tarjoamia mahdollisuuksia voidaan soveltaa melkeinpä missä tahansa aineessa. Esimerkkinä tästä 7. luokalla toteutettu opetuskokeilu  Ohjelmointia uskonnon opetuksessa, johon kaikkien oppilaiden oli mahdollista osallistua uskontokunnasta

On tutustunut mediakriittisyyteen

Mediakriittisyys Mediataitokoulun oppaassa on eritasoisia tehtäviä vuosiluokille 1-9. Tällä sivulla on myös suoria linkkejä oppaan materiaaliin. Materiaali MEDIATAITOKOULU: Luotettavan tiedon metsästäjät Materiaalin toimintaideat käsittelevät tietolähteiden ja erilaisten mediatekstien luotettavuuden arviointia, harhaanjohtavien mediasisältöjen tunnistamista sekä tiedon välittämistä ja median tuottamista. Oppaassa