OpenDigi

Liedon kunta on mukana OpenDigi-kehittäjäyhteisössä, jonka yhtenä tavoitteena on opettajien opetussuunnitelman toteuttamista tukevan digiosaamisen kehittäminen. 

Hankkeen kehittäjäkoulutoimintaan on Liedosta osallistunut Ilmaristen ja Loukinaisten koulut.

Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä

OpenDigi on kehittäjäyhteisö, joka syntyy Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittamana ajalla 1.9.2017- 31.8.2020. OpenDigissä on mukana Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä Suomen yliopisto, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto sekä kunkin alueen aktiivisia kehittäjäkouluja.

Lisää OpenDigi-hankkeesta voit lukea sivustolta www.opendigi.fi

Toiminta kehittäjäkouluissa

Osana OpenDigi-hanketta opettajaopiskelijat suunnittelivat oppimiskokonaisuuksia, joita he toteuttivat yhdessä kehittäjäkoulujen opettajien kanssa.

Oppimiskokonaisuudet
ODavaruusseikkailu
Robotiikkaa
ODkuvataide
Avaruusseikkailu
Robotiikan peusteet
Kuvataiteen portfolio

Tarinallinen, visuaalinen ja toiminnallinen oppimiskokonaisuus

Lego -robotiikkaan tutustuminen
Työskentelyn arviointia ja oppilastutorointia
opendigilogopysty
ODkertolasku
ODverkkolehti
Löytöretket
Kertolaskun junnaus
Verkkolehti
Historian opiskelua
koulun lähiympäristössä

Toiminnallista matikkaa tiimeissä

Kestävän kehityksen verkkolehti

OpenDigi
Merkitty: