OpenDigi

Liedon kunta on mukana OpenDigi-kehittäjäyhteisössä, jonka yhtenä tavoitteena on opettajien opetussuunnitelman toteuttamista tukevan digiosaamisen kehittäminen. 

Hankkeen kehittäjäkoulutoimintaan on Liedosta osallistunut Ilmaristen ja Loukinaisten koulut.

Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä

OpenDigi on kehittäjäyhteisö, joka syntyy Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittamana ajalla 1.9.2017- 31.8.2020. OpenDigissä on mukana Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä Suomen yliopisto, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto sekä kunkin alueen aktiivisia kehittäjäkouluja.

Lisää OpenDigi-hankkeesta voit lukea sivustolta www.opendigi.fi

Toiminta kehittäjäkouluissa

Osana OpenDigi-hanketta opettajaopiskelijat suunnittelivat oppimiskokonaisuuksia, joita he toteuttivat yhdessä kehittäjäkoulujen opettajien kanssa.  Toimintamallin käsikirja ja lukuisia Suomen kouluissa toteutettuja opetuskokeiluja löytyy sivustolta aoe.fi hakusanalla Opendigi. Alla olevat digitaalisuutta hyödyntävät oppimiskokonaisuudet on toteutettu Liedon kouluissa vuosina 2018-2020.

Oppimiskokonaisuudet
ODavaruusseikkailu
Robotiikkaa
ODkuvataide
Avaruusseikkailu
Robotiikan peusteet
Kuvataiteen portfolio

Tarinallinen, visuaalinen ja toiminnallinen oppimiskokonaisuus

Lego -robotiikkaan tutustuminen
Työskentelyn arviointia ja oppilastutorointia
opendigilogopysty
ODkertolasku
ODverkkolehti
Löytöretket
Kertolaskun junnaus
Verkkolehti
Historian opiskelua
koulun lähiympäristössä

Toiminnallista matikkaa tiimeissä

Kestävän kehityksen verkkolehti

OpenDigi
Merkitty: