On kokeillut prosessikirjoittamista

tuottaminen
Oppitunti:

Tarinan kirjoittaminen

Opittavat asiat:

Oppilas oppii kirjoittamisprosessin vaiheet ja tekstinkäsittelyä. 

Muotoilutyökalut ja automaattisten tyylien käyttäminen. Otsikot, leipäteksit.  

Sähköisen työn palauttaminen opettajalle

Ohjeet:

Oppilas harjoittelee sujuvaa tarinan kirjoittamista prosessikirjoittamisen vaiheiden avulla
sähköisessä oppimisympäristössä.

Tunnin kulku:

Esimerkki 1.
· Oppilas työstää Word –dokumenttiin ranskalaisilla viivoilla tarinan henkilöt, tapahtumapaikat ja
tapahtumat.
· Oppilas kirjoittaa tarinasta raakaversion Word –dokumenttiin ja nimeää dokumentin.
· Oppilas tarkistaa tekstin opettajan antaman ohjeen mukaan.

Esimerkki 2.
· Oppilas työstää Word –dokumenttiin ranskalaisilla viivoilla tarinan henkilöt, tapahtumapaikat ja
tapahtumat.
· Oppilas tekee ajatuskartan tarinan etenemisestä joko paperille tai Mind Map -työkalun avulla
sähköisesti.
· Oppilas kirjoittaa tarinasta raakaversion Word –dokumenttiin ja nimeää dokumentin.
· Oppilas tarkistaa tekstin opettajan antaman ohjeen mukaan.

On kokeillut prosessikirjoittamista