On perehtynyt nettietikettiin

vastuullisuus 2
Oppitunti:

SUK, YH

Opittavat asiat:

Tutustutaan turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Pohditaan hyviä vaikuttamisen keinoja omalle ikäluokalle.

Ohjeet:

Katsokaa yhdessä Väestöliiton diaesitys Turvallisesti netissä. Keskustelua lasten omia kokemuksia kuunnellen. Mikä tuntuu kivalta? Mikä on aiheuttanut mielipahaa?

Tunnin kulku:

OHJEET OPPILAILLE

  • Mieti millä keinoin tavoitat parhaiten ikäisiäsi, jotta esimerkiksi somessa olisi kaikilla turvallinen olo.
  • Tehkää pareittain tai pienessä ryhmässä digitaalisin välinein vaikuttava teos. Vaikuttamisen keinoja ovat mm. juliste, video, äänitiedosto, mainos.
  • Jos teette teoksen paperille, niin kuvataan ja rajataan
  • Tuotokset voidaan lopuksi koostaa yhteen esitykseen tai esittää yksittäin heijastettuna koko luokalle
Oppitunti:

SUK

Oppivat asiat:

Tutustutaan nettietikettiin draaman keinoin

Ohjeet:
Tunnin kulku:

Palautetaan mieliin turvallinen toiminta nettiympäristössä yhdessä Nettietikettiopetuspaketin
sääntöihin tutustuen. Jaetaan oppilaat ryhmiin tai pareihin. Jokainen
ryhmä toteuttaa yhdestä ohjeesta kaksi lyhyttä dramatisointia, toisessa sääntöä
noudatetaan ja toisessa ei.
Piirretään tai kirjoitetaan lyhyt käsikirjoitus, jossa jokaiselle ryhmän jäsenelle on oma
roolinsa. Ryhmät harjoittelevat esityksensä ja esittävät ne luokalle.

Välineet:
On perehtynyt nettietikettiin