On perehtynt nettietikettiin

vastuullisuus 2
Oppitunti:

Äidinkieli

Oppivat asiat:

Tutustutaan nettietikettiin draaman keinoin

Ohjeet:

Tulosta Tikas Nettietiketti- opetuspaketti
esim. Nettietiketti – Papunet

Tunnin kulku:

Palautetaan mieliin turvallinen toiminta nettiympäristössä yhdessä Nettietikettiopetuspaketin
sääntöihin tutustuen. Jaetaan oppilaat ryhmiin tai pareihin. Jokainen
ryhmä toteuttaa yhdestä ohjeesta kaksi lyhyttä dramatisointia, toisessa sääntöä
noudatetaan ja toisessa ei.
Piirretään tai kirjoitetaan lyhyt käsikirjoitus, jossa jokaiselle ryhmän jäsenelle on oma
roolinsa. Ryhmät harjoittelevat esityksensä ja esittävät ne luokalle.

On perehtynyt nettietikettiin