Osaa dokumentoida projektityön eri vaiheet

tuottaminen 3
Oppitunti:

OPS2016: Kuvataide
S1,2,3: Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
S1,2,3: Kuvallinen tuottaminen

Opittavat asiat:

Oppilas oppii tavoitteiden asettamista yhdessä ryhmän kanssa, työskentelee pitkäjänteisesti, yksin ja yhdessä toisten kanssa, jonka myötä kokee iloa ja eheyttä omasta työstään. Oppilas oppii hyödyntämään painetun materiaalin lisäksi tieto- ja viestintäteknologiaa sekä teknisiä apuvälineitä.

Välineet:

Ipadit ja tietokoneet. Käytettävät sovellukset: Word, PowerPoint, Sway, OneNote, Pages, Keynote, Forms, iMovie, GarageBand, BookCreator, Popplet.

Ohjeet:

Dokumentointiin voi kuulua projektin suunnittelua, toteutusta ja reflektointia. Dokumentointia voi tehdä
yksin, pareittain tai ryhmissä.

Tunnin kulku:

ESIMERKKI 1:

1. Suunnittele kuvataidetyö
– mieti tavoitteet ja kirjaa ne (paperi/Word)
– luonnostele työ
– kuvaa luonnos
2. Dokumentoi työn vaiheet kuvaamalla työ eri vaiheissa
– tallenna työ OneDriveen kuvataiteen kansioon
3. Reflektoi
– vertaile prosessia ja lopputulosta alussa luotuihin tavoitteisiin

ESIMERKKI 2:

1. Suunnittele kuvataidetyö
– mieti tavoitteet ja kirjaa ne (Sway, PowerPoint, Word , BookCreator)
– luonnostele työ, kuvaa luonnos ja liitä valittuun ohjelmaan

2. Dokumentoi
– kuvaa työn vaiheet ja tallenna tiedostoon/esitykseen

3. Reflektoi
– kuvaa lopputulos ja tallenna tiedostoon/esitykseen
– vertaile prosessia ja lopputulosta alussa luotuihin tavoitteisiin

ESIMERKKI 3:

1. Suunnittele kuvataidetyö
– mieti tavoitteet ja kirjaa ne (Sway, PowerPoint, Word , BookCreator)- luonnostele työ, (kuvaa) ja liitä valittuun ohjelmaan

2. Dokumentoi
– kuvaa työn vaiheet ja tee PowerPoint – esitys tai kuvaa ja editoi työn vaiheet
iMoviella
– voit halutessasi liittää ääniraidan videoon (GarageBand)

3. Reflektoi
– vertaile prosessia ja lopputulosta alussa luotuihin tavoitteisiin valitussa ohjelmassa

Osaa dokumentoida projektityön vaiheet