Lisää koodausta Micro:bit-levylle
tuottaminen 3
Noppa

Katso tutoriaali Dice ja toimi ohjeiden mukaisesti. Nimeä ja siirrä valmis algoritmi piirilevyyn.

Opittavat asiat: Käytät koodauksen käsitteistä satunnaislukuja (pick random)

Rakkausmittari

Mittari ”kertoo” kuinka paljon kaverisi sinulle merkkaa asteikolla 1-10
Katso tutoriaali Love meter ja toimi ohjeiden mukaisesti. Nimeä ja siirrä valmis algoritmi piirilevyyn.

Opittavat asiat: Käytät koodauksen käsitteistä satunnaislukuja (pick random)

Kivi, paperi, sakset

Katso tutoriaali Rock Paper Scissors ja toimi ohjeiden mukaisesti. Nimeä ja siirrä valmis algoritmi piirilevyyn.
Opittavat asiat: Käytät koodauksen käsitteistä satunnaislukuja (pick random) ja ehtolauseita (else if).

Hedelmäsoitin

Tähän tehtävään tarvitaan hauenleukajohtimia ja hedelmiä.

1. Avaa sivusto https://makecode.microbit.org/projects/banana-keyboard
2. Toimi ohjeiden mukaisesti.

Komentolohkoilla opit kirjoittaman ohjelman, jossa tutkitaan sähkönjohtavuutta.

Lisää koodausta Micro:bit-levylle