Osaa tekstinkäsittelyn perustaidot
tuottaminen 3
Tarvittavat välineet:

Tietokone tai iPad
Word-sovellus tai selainversio

Oppivat asiat:

Tekstinkäsittelyn perustaidot

Ohjeet:

Oppilas osaa tekstinkäsittelyn perustaidot, kun hän osaa
1. Kirjoittaa ja poistaa tekstiä
2. Tehdä ison ja pienen kirjaimen
3. Lisätä välilyönnit (space) ja vaihtaa riviä (enter)
4. Sisentää uuden tekstikappaleen (tab-näppäin)
5. Lisätä välimerkit (.,?!)
6. Lihavoida (ctrl+b) ja kursivoida (ctrl+i) tekstiä
7. Muuttaa tekstin fonttia
8. Luoda tekstille Otsikon
9. Kopioida (ctrl+c), leikata (ctrl+x) ja liittää tekstiä (ctrl+v)
10. Luoda luettelon (numeroilla, pisteillä tai ranskalaisilla viivoilla)
11. Liittää kuvan tekstitiedostoon

Osaa tekstinkäsittelyn perustaidot