Osaa kiinnittää huomiota työskentelyergonomiaan

tuottaminen 3

L3 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L5 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
S1 Fyysinen toimintakyky

Oppitunti:

Tutustuminen hyvään työskentelyergonomiaan

Ohjeet:

Jatkuva älylaitteiden tuijottaminen rasittaa nuorten rankaa. On tärkeää, että nuoret perehtyvät hyvään työskentelyergonomiaan, jotta fyysinen toimintakyky säilyy hyvänä.

Opittavat asiat:

Oppilaat tietävät hyvän työergonomian perusteet ja osaavat ottaa sen huomioon arjessaan.

  • Oppilaat osaavat kirjautua koneelle.
  • Oppilaat osaavat etsiä tietoa internetistä.
  • Oppilaat osaavat videoida ja editoida videoimaansa (mm. iMovie, PowerPoint)
  • Oppilaat osaavat editoida ääniraidan videoon (mm. Garageband)
Tunnin kulku:

Virikkeeksi opettaja voi näyttää linkistä avautuvan esityksen.

Tohtori Vahvaselän selkäkoulu

Tehtävät

· Oppilaat etsivät ryhmissä tietoa hyvästä työskentelyasennosta ja ergonomiaa tukevista välineistä

· Oppilaat tekevät ohjevideon, jossa on editoituna ääntä ja kuvaa.

Esitykseen voi yhdistää eri esitysohjelmia, esimerkiksi: (iMovie, GarageBand, PowerPoint)

Osaa kiinnittää huomiota työskentelyergonomiaan