On kokeillut koodausta useilla sovelluksilla

taidot 2
Ohjelmat:

Padit:

  • Box Island 
  • Scratch Jr 
  • BeeBot
Oppivat asiat:

Pelillinen oppiminen
Koodauksen alkeet
Komennot *
Toistolauseet **
Ehtolauseet ***

Välineet:

IPad (jossa asennettuna em. ohjelmat), tietokoneet, micro:bit –salkku, Beebot-robotit.

Ohjeet:

Huomioi oppilaiden lähtötaso. Koodauksen alkeita voi kerrata padeilla Box Islandilla ja tietokoneella code.org-sivuston avulla. Molemmat ovat hyvin helppokäyttöisiä ja oppilaat pääsevät suoraan työn touhuun. Scratch Jr:n avulla voit luoda helposti yksinkertaisia omia animaatioita. Scratch jr toimii hyvänä harjoitteluna varsinaista tietokoneella toimivaa Scratchia varten, jolla pystyy luomaan monipuolisemmin omia animaatioita, pelejä jne.
Micro:bitit ovat pieniä fyysisiä piirilevyjä, jotka tietokoneelle tehdyn koodin avulla saadaan ohjelmoitua toimimaan esimerkiksi digitaalisena noppana tai lämpömittarina. Micro:bittien käyttö muuttaa digitaalisen koodin konkreettiseksi toiminnaksi.

Vinkki: Kokeile itse peliä/ohjelmaa ennen oppituntia.

Vinkki 2: Hyödynnä koulun OppilasAgentteja ja digitutor-opettajaa

Vinkki 3: Ottakaa micro:bitit koulullenne lainaan vaikka kahdeksi viikoksi ja hyödyntäkää useammissa luokissa.

Tunnin kulku:

Kerrotaan oppilaille lyhyesti pelien perusteet ja annetaan heidän itse tutustua peleihin. Autetaan ja ohjataan tarvittaessa.

On kokeillut koodausta useilla sovelluksilla