Käyttötavalla on suuri merkitys

Onko teknologiasta enemmän haittaa kuin hyötyä oppimisessa? Tuttu kysymys, jonka kuulee melkein päivittäin. 

Teknologian tuomat hyödyt tai haitat oppimisprosessissa ovat paljolti riippuvaisia siitä miten teknologiaa hyödynnetään. Sama pätee perinteisiinkin opiskelumenetelmiin. Oppimistulosten vertailua menetelmien välillä vaikeuttaa myös erilainen lähestymistapa. Jos yritetään toteuttaa tietokoneilla tai mobiililaitteilla täysin samaa kuin kirjalla tai kynällä ja paperilla, niin sähköisen oppimisympäristön potentiaali jäisi hyödyntämättä.

 Sähköinen oppimateriaali mahdollistaa esimerkiksi kirjoitetun tekstin kuuntelun, välittömän palautteen suoritetuista tehtävistä ja tekstin vaivattoman muokkaamisen oikoluvun avustamana. IT-välineillä työskentelyn haittana on toki se, että niiden kanssa on helppo eksyä opiskeltavasta aiheesta harhateille. Voimme toki kysyä myös kuinka keskittyneitä opiskelijat ovat opiskeltavaan asiaan ilman laitteita?

Kun opetuksessa ja opiskelussa käytetään teknologiaa, on tärkeää suunnata oppijan huomio opittavaan asiaan ja karsia ympäriltä turhat ärsykkeet.  Mayerin (2009) periaatteita opettaja voi hyödyntää opetuksessaan tai antaa ohjeistuksena opiskelijoille, kun he tuottavat omia multimediaesityksiä.

Oppimista edistävän multimediaesityksen periaatteita
  1. Poista esityksestä epäolennaiset kuvat, äänet ja musiikki.
  2. Anna vihjeitä keskeisestä sisällöstä.
  3. Grafiikka ja kerronta on tehokkaampaa ilman selittävää tekstiä. 
  4. Toisiinsa liittyvät sanat ja kuvat lähelle toisiaan. Esitä ne yhtä aikaa.
  5. Oppiminen on tehokkaampaa, jos käyttäjä voi itse hallita osioita jatkuvan etenemisen sijaan.
  6. Tutustuminen keskeisiin käsitteisiin ennen esitystä tehostaa oppimista.
  7. Kuvat ja kerronta on tekstitettyä animaatioita tehokkaampi tapa oppia.
  8.  
Aktiivinen oppiminen

Ulkoisesti opiskelulta näyttävä tapahtuma ei vielä kerro tapahtuuko aktiivista oppimista. Tietokoneella toteutettava tehtävä voi olla tyhjien aukkojen täyttämistä tiedonjyväsillä ja sitä voi tehdä hyvinkin keskittyneesti. Oppimisympäristön materiaalin tulisi olla sellaista, että se laittaa liikkeelle prosessin, jossa ajattelu ja havainnointi pysyy opittavassa asiassa.

Mayerin yllä mainittuja periaatteita ja muita tehokkaita opiskelumenetelmiä on esitelty myös oppaassa Kuusi tehokkaan oppimisen strategiaa. Suomenkielinen käännös on vuonna 2020 tehty OpenDigi-hankkeessa  ja se  on julkaistu valtakunnallisessa avointen oppimateriaalien kirjastossa. 

LÄHTEET

Mayer, R. E. (2009) Multimedia learning. 2nd ed. NY: Cambridge University Press

Weinstein, Y & Smith, M. (2016). Kuusi tehokkaan oppimisen strategiaa. Avointen oppimateriaalien kirjasto 2020. 

Tehokkaita oppimisstrategioita ja oppimista edistävä multimediaesitys
Merkitty: