On kokeillut taulukkolaskentaa L3, L5
tuottaminen
Harjoitus 1:

Lukujärjestyksen teko

Välineet:

PC

Käytettävät sovellukset:

Office365: Excel-taulukkolaskenta

Opittavat asiat:     

Taulukko-ohjelmaan tutustuminen, sarakkeiden käyttö, kehystäminen, värittäminen, diagrammien teko ja Excelin funktioiden hyödyntäminen.

Tunnin kulku:
  • Kirjoita Excel-taulukkoon kellonajat pystysarakkeen ja viikonpäivät vaakasarakkeen soluihin*. Kellonajat saattavat vaatia asetusmuutoksen!
  • Lisää oppiaineet.
  • Pikakomennot ctrl+C (kopioi) ja ctrl+V (liitä). Pidä Ctrl-näppäin pohjassa ja paina sitten paina C.
  • Kehystä solut. Soluja voi myös värittää.
Harjoitus 2.

Ympyrä- ja pylväsdiagrammi 

Tunnin kulku:
  • Kirjoita otsikot. Lisää pystysarakkeen soluihin valtioita pystysarakkeeseen.
  • Lisää viereiseen sarakkeeseen valtion pinta-ala.
  • Valitse alue ja tee tiedoista ympyrädiagrammi tai pylväsdiagrammi.
  • Vastaavan tehtävä voi tehdä asukasluvusta tms. Lämpötilojen vaihteluun tai koenumeroiden seurantaan kokeile vaikkapa pistekaaviota.
Harjoitus 3.

Keskiarvo ja summa

Tunnin kulku:
  • Täytä pystysarakkeen soluihin koenumeroita tai urheilutuloksia. Taulukko-ohjelma laskee keskiarvon.
  • Kokeile myös summatoimintoa vaikkapa ostoksien hinnoilla.
On kokeillut taulukkolaskentaa