On kokeillut taulukkolaskentaa L3, L5

Tutustutaan Excel-taulukko-ohjelmaan. Sarakkeiden ja solujen käyttö, kehystäminen, värittäminen, diagrammien teko ja Excelin funktioiden hyödyntäminen.

tuottaminen
Lukujärjestys
 • Kirjoita Excel-taulukkoon kellonajat pystysarakkeen ja viikonpäivät vaakasarakkeen soluihin. 
 • Kellonajat edellyttävät solujen asetusmuutoksen! Valitse alue hiirellä ja paina hiiren oikeaa painiketta. Valitse Muotoile solut ja valitse luettelosta Teksti.
 • Lisää oppiaineet.
 • Pikakomennot ctrl+C (kopioi) ja ctrl+V (liitä). Pidä Ctrl-näppäin pohjassa ja paina sitten paina C.
 • Kehystä solut. Soluja voi myös värittää.
Väestöpyramidi

Kuvalliset ohjeet väestöpyramidin tekoon.

 1. Kirjoita pystysarakkeeseen B ikäluokat. Muuta ensin sarake B Teksti-muotoon.
 2. Kirjoita pystysarakkeeseen A miesten lukuarvot negatiivisena lukuna. Muuta ensin Luku-muotoon ilman desimaaleja.
 3. Kirjoita naisten lukuarvot C-sarakkeeseen positiivisena lukuna. Muuta ensin Luku-muotoon ilman desimaaleja.
 4. Maalaa hiirellä miesten sarakkeen otsikko ja lukuarvoalue. Paina lisää. Valitse vaakasuora palkkikaavio ja kuittaa OK.
 5. Valitse ikäluokat JA naisten lukuarvot. Valitse vaakasuora palkkikaavio ja kuittaa OK.
 6. Aseta diagrammit samalle tasalle vierekkäin.
 7. Vaihda väri naisten palkkidiagrammiin.

Ilmastodiagrammi Excel-tiedostoesimerkki

Väestöpyramidi Excel-tiedostoesimerkki

Harjoitus 2.

Ympyrä- ja pylväsdiagrammi 

Tunnin kulku:
 • Kirjoita otsikot. Lisää pystysarakkeen soluihin valtioita pystysarakkeeseen.
 • Lisää viereiseen sarakkeeseen valtion pinta-ala.
 • Valitse alue ja tee tiedoista ympyrädiagrammi tai pylväsdiagrammi.
 • Vastaavan tehtävä voi tehdä asukasluvusta tms. Lämpötilojen vaihteluun tai koenumeroiden seurantaan kokeile vaikkapa pistekaaviota.
Harjoitus 3.

Keskiarvo ja summa

Tunnin kulku:
 • Täytä pystysarakkeen soluihin koenumeroita tai urheilutuloksia. Taulukko-ohjelma laskee keskiarvon.
 • Kokeile myös summatoimintoa vaikkapa ostoksien hinnoilla.
On kokeillut taulukkolaskentaa