On toiminut vertaistukena TVT:ssa
L2, L6, L7
tuottaminen
Luokan sisäinen vertaistuki:

Oppilaiden osaaminen on iso voimavara tieto- ja viestintätekniikan käytössä. Oppilaat toimivat toinen toisilleen hyvinä apuopettajina ja he pystyvät selvittämään monta yksinkertaista asiaa, kun opettajan aika ei riitä samanaikaisesti kaikkien auttamiseen.

Kummiluokkatoiminta:

Kummiluokkatoiminta sopii tähän tarkoitukseen erinomaisesti. Kun pienet oppilaat harjoittelevat yksinkertaisia tvt-asioita (tietokoneelle kirjautuminen, ipadin käyttäminen, kuvaaminen, office365:een meneminen ja käyttäminen jne.) isot kummioppilaat ovat erittäin hyvä apu. Näin jokaiselle pienelle oppilaalla saadaan oma henkilökohtainen avustaja. Isoja oppilaita kannattaa hyödyntää myös silloin, kun pienten oppilaiden kanssa halutaan tehdä jotakin sellaista, johon kaikkien omat taidot eivät vielä riitä.

Rinnakkaisluokkatoiminta:

Kun luokan kanssa on harjoiteltu uusi tvt-taito, voidaan taito opettaa esim. rinnakkaisluokalle. Taidon hallinta vahvistuu ja tietotaito saadaan siirrettyä toisenkin luokan käyttöön.

OppilasAgentit:

Koulun oppilasagentit koulutetaan koulun vertaistukiammattilaiseksi, jotka pystyvät auttamaan taitavasti monissa koulun tvt-asioissa tarvittaessa jopa opettajaa.

Opittavat asiat:     

Sosiaaliset taidot, vastuuottaminen, itseohjautuvuus, tvt-taitojen vahvistaminen

On toiminut vertaistukena TVT:ssä