On täyttänyt sähköisiä kokeita, itsearviointeja tai kyselyjä. L1, L5, L7
tuottaminen
Oppitunti:

Oppilas täyttää opettajan opettajan sähköisesti luoman kyselyn, kokeen tai itsearvioinnin.

Välineet:

PC, iPad tai muu alaite, jossa nettiyhteys esi. puhelin

Käytettävät sovellukset:

Forms, Teams / Wilma

Ohjeet:

Näin luot kyselyn Formsiin ja jaat sen Wilman kautta oppilaille.

Linkki: Video-ohje kyselyn tekemisestä Formsilla 

 

Tunnin kulku:

Opettaja käyttää valmista sähköistä kyselyä tai luo Formsilla (Office 365) kyselyn oppilaille.
Opettaja lähettää kyselylinkin oppilaille Teamsin tai Wilman kautta.
Oppilas vastaa kyselyyn ja palauttaa sen.

Opittavat asiat:     

Oppilas oppii täyttämään sähköisen lomakkeen ja lähettämään sen opettajalle.

On täyttänyt sähköisiä kokeita, itsearviointeja ja kyselyitä