Mediakriittisyys

Mediataitokoulun oppaassa on eritasoisia tehtäviä vuosiluokille 1-9. Tällä sivulla on myös suoria linkkejä oppaan materiaaliin.

vastuullisuus 3
Materiaali

MEDIATAITOKOULU: Luotettavan tiedon metsästäjät

Materiaalin toimintaideat käsittelevät tietolähteiden ja erilaisten mediatekstien luotettavuuden arviointia,
harhaanjohtavien mediasisältöjen tunnistamista
sekä tiedon välittämistä ja median tuottamista. Oppaassa kiinnitetään erityistä huomiota myös tieteeseen ja tutkimukseen. Tiede antaa tilaa luovuudelle, itseilmaisulle, toisin tekemiselle ja pyrkimykselle osallistua ja vaikuttaa. 

Virittäytyminen ja tehtäviä
Pohdinta
  • Mitä on media? Käsitteen selitys löytyy tämän sivun lopusta.
  • Mitä medioita käytän?
  • Miksi käytän mediaa?
  • Mietinkö koskaan tiedon todenperäisyyttä?
Tiedonhaku eri lähteistä

Jaa oppilaat 4-5 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä etsii tietoa samasta asiasta, mutta eri lähteistä. Aiheita voivat olla esim. kouluruoka, rescue-koirat, Islanti, Sibelius, nettikiusaaminen, poliisi tms.

Päättäkää itse, mikä aihe juuri nyt kiinnostaa.

Tiedonlähteenä voi olla vaikkapa kirjasto, Yle.fi,  some,  kyselyt ihmisiltä, Google, Wikipedia…

  • Verrataan saatuja tuloksia ja pohditaan, mistä erot johtuvat.
Otsikoiden merkitys ajatusten ohjaajina

Poimi päivän lehdestä 2-3 uutista, joista leikkaat otsikon pois. Jaa oppilaat ryhmiin, jotka keksivät uutisille otsikot. (Voit myös antaa ryhmille eri tehtävät: yksi tekee klikkiotsikon, yksi mahdollisimman tarkan, yksi mahdollisimman lyhyen ja yksi tarkoituksella epäoleellisen). Verratkaa keksittyjä otsikoita. Miten otsikot vaikuttavat?

Valeuutiset

Tutustu Luotettavan tiedon metsästäjät -aineiston lukuun 4:

Pelkkää feikkiä? Valitse oppilaille tarkasteltavaksi jokin ajankohtainen uutinen. Jaa oppilaat ryhmiin, ja ryhmät yrittävät keksiä oikean uutisjutun pohjalta valeuutisen käyttämällä hyväksi julisteessa mainittuja piirteitä.

Uutisjutun luotettavuus

TUNNISTA VALEUUTINEN-juliste. Etsikää kiinnostavia uutisia, ja testatkaa niiden luotettavuus julisteen kriteereillä. 

Mitä vielä?

Jos haluat, voit vielä näyttää oppilaille feikkivideon Sauli Niinistöstä ja voitte pohtia sen myötä, mikä on tiedon luottavuuden merkitys, ja miten se tulee muuttumaan tulevaisuudessa.

Mitä media tarkoittaa?
Medialla tarkoitetaan tässä materiaalissa sekä erilaisia mediavälineitä, kuten televisiota, radiota, kirjoja, lehtiä, tietokoneita ja älypuhelimia sekä erilaisia mediasisältöjä, kuten televisio-ohjelmia, elokuvia, valokuvia, lehtiartikkeleita, kirjoja, verkkosivuja, sovelluksia tai pelejä.

Laajan tekstikäsityksen mukaan tietoa voidaan esittää ja välittää monin eri tavoin, kuten visuaalisesti, audiovisuaalisesti tai esimerkiksi digitaalisesti. Mediatekstiksi
kutsutaan yksittäistä mediasisältöä, esimerkiksi kuvaa, ääntä tai videota. Mediavälineitä ja -sisältöjä ei voi kuitenkaan aina tarkasti erotella toisistaan eikä niin ole aina välttämätöntä tehdäkään. Mediat ovat kuitenkin jatkuvasti läsnä ihmisten arjessa ja ne välittävät valtavasti tietoa. Kriittisen ajattelun ja tiedonhakutaitojen myötä voi medioista löytää olennaisen ja luotettavan tiedon.

On tutustunut mediakriittisyyteen