KieliLieto-hanke vauhdittaa varhennettua kielenopetusta

Liedossa englannin kielen opetus on varhennettu alkamaan toiselta luokalta jo 2016 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä, joten alkuopettajilla on jo aiempaa kokemusta englannin opettamisesta.  

Kielten tutortoiminta alkuun

Liedon kunnan kaksi kielen tutor -opettajaa valittiin keväällä 2019. Ensimmäinen tutustuminen projektiin tehtiin projektin koordinaattorin tapaamisessa toukokuussa. 

Liedossa aloitettiin kielen varhennuttua englannin opetusta antavien opettajien verkostoituminen kutsumalla kaikkien koulujen edustajat syyskuussa yhteiseen. tapaamiseen. Kaikilla kouluilla on tapaamisen jälkeen yhteyshenkilö, jonka kautta Liedon kielitutorit välittävät ajankohtaista tietoa kouluille. 

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Teams -ohjelmaan on perustettu mahdollisuus liittyä Kieli-Lieto -yhteisöön, jossa koulutuksista saatuja linkkivinkkejä jaetaan sekä tietoa ajankohtaisista tilaisuuksista

Liedon kunnan kaksi kielen tutor -opettajaa valittiin keväällä 2019. Ensimmäinen tutustuminen projektiin tehtiin projektin koordinaattorin tapaamisessa toukokuussa. 

 Liedossa aloitettiin kielen varhennuttua englannin opetusta antavien opettajien verkostoituminen kutsumalla kaikkien koulujen edustajat syyskuussa yhteiseen. tapaamiseen. Kaikilla kouluilla on tapaamisen jälkeen yhteyshenkilö, jonka kautta Liedon kielitutorit välittävät ajankohtaista tietoa kouluille. 

Teams -ohjelmaan on perustettu mahdollisuus liittyä Kieli-Lieto -yhteisöön, jossa koulutuksista saatuja linkkivinkkejä jaetaan sekä tietoa ajankohtaisista tilaisuuksista

Innostavia kohtaamisia

Elokuussa opettajilla oli mahdollisuus saada Tiia Thurénin toiminnallisia vinkkejä varhennettuun kieltenopetukseen Somerolla. Tapaaminen ja verkostoituminen Turun ja lähiseudun kieltenopettajien kanssa lokakuussa antoi lisää vinkkejä opetukseen ja ops-päivitykseen. 

Anita Zenger kutsuttiin marraskuussa Lietoon kouluttamaan kaikkia halukkaita kielen varhentajia. Turun ja lähialueiden kielenvarhentajien kesken jaettiin kuun lopussa jouluisia opetusvinkkejä tunnelmallisesti käsityöläismuseon kahvilassa. 

opetusmateriaaleja

Vuoden 2020 aluksi, erillisen työryhmän toimesta, päivitettiin Liedon kunnan opetussuunnitelmaan varhennetun kielenopetuksen osuus. Päivitys on selkeyttänyt yhdenmukaista työskentelyä kunnan alueella.

Verkostoitumisen vahvuus

Turun ja lähialueen verkostoituminen on ollut erittäin tärkeä tuki. Erityisesti Turun ja Raision Kielitietoisesti Koulussa –hanke on tukenut omilla tilaisuuksillaan ja antanut myös lietolaisille opettajille mahdollisuuksia osallistua heidän järjestämiin tilaisuuksiin.

englanninkielen kuvakortteja

Linkki: Kielitietoisesti koulussa

Kieli-Lieto –toiminta jatkuu kevään aikana paikallisia varhennettua kielenopetusta antavien vahvana verkostona.

 

TUKEMALLA ALKUOPETTAJIA TOTEUTAMME TASAVERTAISTA KIELEN VARHENTAMISEN OPETUSTA LIEDOSSA!

Kirjoittanut: Kirsi Honkasalo ja Tuula Ostamo

Varhennettu kielenopetus vauhtiin Liedossa!