Etäopetus poikkeustilanteissa

Etäopetuksen järjestämisessä toimitaan oman esimiehen antaman ohjeistuksen mukaan. Opetuksen järjestämisessä on tärkeää aloittaa tuttujen työvälineiden ja menetelmien avulla huomioiden oppilaiden ikätaso. Opetusta pyritään vähitellen laajentamaan monipuolisempien välineiden pariin. Tärkeintä alkuvaiheessa on saada viestit välitettyä oppilaille. Alla on listattu niitä etäopetuksen keinoja, joita Liedon kunnan palveluihin tällä hetkellä kuuluu.

Wilma

Wilma on kaikille koululaisille tuttu väline ja sen kanssa on ehdottomasti helpoin aloittaa. Wilman avulla voit lähettää oppilaille luokka/ryhmäkohtaisia viestejä, joilla välitetään tehtäviä. Oppiminen tapahtuu oppikirjojen ja muun saatavilla olevien materiaalien avulla.

Teams

Teams on osa Office365 palvelua, johon kaikilla Liedon opettajilla ja oppilailla on henkilökohtaiset tunnukset. Teamsilla voit järjestää monipuolista vuorovaikutteista verkko-opetusta kuten:

  • Jakaa oppilaille materiaalia tiimien materiaali-kansioissa
  • Laatia erilaisia tehtäviä, määritellä palautusaikataulut,  pisteyttää ja arvioida tehtävät.
  • Pitää sähköisiä kokeita.
  • Voit lähettää viestejä joko koko ryhmälle tai kohdennetuille oppilaille.
  • Viestit osuudessa voidaan käydä keskusteluja.
  • Voit pitää oppitunteja videoyhteyden välityksellä ja tallentaa opetustuokiot.

Teamsia voit käyttää myös mobiililaitteilla. Ohjelman löydät laitteesi sovelluskaupasta.

Adobe Spark

Adobe Spark sisältää kolme erilaista luovan tuottamisen työkalua, näistä Spark Page soveltuu käytettäväksi etäopetukseen. Spark Page on helppokäyttöinen verkkojulkaisutyökalu, jonka avulla voit pitää julkista verkkosivua, jolla jaat tuottamaasi oppimateriaalia. Myös oppilaat ja opiskelijat voivat luoda em. verkkosivuja, jonka avulla voidaan toteuttaa moninaisia projektiesitelmiä tai julkaisuja.

 

https://spark.adobe.com/

Palveluun kirjaudutaan opetusverkon tunnuksilla

Laitteisto

Etäopetuksen järjestämiseen onnistuu opettajien työläppäreillä.

Etäopetusta voidaan vastaanottaa lähes kaikilla nykyisillä päätelaitteilla, joissa on nettiyhteys. Myös oppilaiden omat älypuhelimet soveltuvat hyvin tähän tarkoitukseen. Koulut oheistavat oppilaitaan laitteiden käytöstä.

Koulujen laitteiston lainaamisesta oppilaille annetaan erilliset ohjeet

Etäopetus poikkeustilanteissa