Yhteiset yleissäännöt opettajille etäopetusjakson aikana
 1. Muista, että etäopetus ei ole sama asia kuin kotiopetus. Opettajan rooli korostuu entisestään.
 2. Luokanopettajajärjestelmässä vähintään yksi reaaliaikainen yhteys luokkaan/päivä. Aineopettajilla mahdollisuuksien mukaan kerran viikossa.
 3. Koeta tavoittaa tukea vaativat oppilaat myös henkilökohtaisesti päivittäin.
 4. Ole aidosti tavoitettavissa 9.00-14.00 välisenä aikana.
 5. Tehtävien työllistävyyttä pitää arvioida. Ei liikaa tehtäviä. Aineopettajajärjestelmässä tehtävien määrän ja laadun koordinointi on erityisen tärkeää.
 6. Rakenna ryhmällesi turvallinen opiskeluraami aikatauluineen. Rutiinit ovat lapselle tärkeitä.
 7. Pyhitetään viikonloput levolle. Ei tehtäviä.
 8. Jätetään turhat Wilma-merkinnät pois. Oppilailla ei ole aina mahdollisuutta osallistua etätunneille (päällekkäisyydet sisarusten kesken tms.). Suhtaudu armollisesti tehtävien palautusaikoihin.  Monissa perheissä on muutenkin tarpeeksi paineita poikkeustilan aikana.
 9. Älä anna yhdenkään lapsen “kadota”. Huolitapauksissa muista erityisopettajasi, koulupsykologin ja kuraattorin tuki.
 10. Kerää kollegoilta aktiivisesti ideoita opetuksen toteuttamiseksi. 
 11. Muista pitää huolta omasta jaksamisestasi. Kaikkea ei tarvitse tarkistaa viimeistä pilkkua myöten.
 
Nämä säännöt eivät ota kantaa yksityiskohtiin. Niistä pitää sopia koulun sisäisillä ohjeistuksilla. Tärkeää on käyttää Liedon kunnan virallisia kanavia ja työkaluja, joita ovat ennen kaikkea Wilma ja Office 365-paketin työkalut, keskiössä Teams.
 
Teppo Vähä-Mäkilä
perusopetuksen johtava rehtori
Yhteiset yleissäännöt opettajille etäopetusjakson aikana