Seikkailualue

Järvilinnan päiväkodin Innovatiiviset oppimisympäristöt -hankkeessa ensimmäinen toteutettava alue oli Seikkailualue. Projektin tavoitteena oli kehittää toimintaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseksi huomioiden Liedon kunnan digipolun laajentaminen varhaiskasvatukseen. Hankkeen tavoitteena oli hankkia pedagogisia välineitä, jotka innostavat lapsia kokeilemaan, liikkumaan ja leikkimään.

Seikkailualue toteutettiin liikuteltavin välinein, jotta lapset pääsevät itse mukaan radan suunnitteluvaiheeseen.

Idea seikkailuradan toteutukseen lähti lasten kiinnostuksesta kiipeilyyn sekä temppuilun lisääntymiseen sisätiloissa. Seikkailualueen harjoiteltavaksi motoriseksi taidoksi valittiin lasten tasapainotaidot ja tiedolliseksi harjoittelun kohteeksi matemaattiset taidot. Radan tavoitteksi asettuivat tasapainotaidot, hahmottaminen, muotojen ja niiden värien tunnistaminen sekä erottaminen, mieleen painaminen, mielessä pitäminen ja neuvottelutaidot. Erillinen ohjevideovideo tehtiin lasten kanssa Ninjaradasta, jossa keskeisenä elementtinä korostui ajanotto ja saatujen aikojen vertailu. 

 

Ninja-timer ajastin
Lapsi kiipeilee puiden välissä olevan narun päällä
Lapset tutkivat GoPro-kameraa

Digilaitteita hyödynnettiin lasten suoritusten tallentamisessa ja sen jälkikäteen tarkastelussa sekä videotervehdyksen tekemisessä.. Tallentaminen tapahtui otsapantaan tai rintavaljaisiin kiinnitetyn GoPro-kameran avulla. Jälkikäteen suoritusta tarkasteltiin GoPro-kamerasta, iPadista sekä älytaululta. Suorituksia tarkasteltaessa lapset oppivat havainnoimaan ympäristöään ja arvioimaan toimintaansa. Lapset voivat jatkossa hyödyntää havaintojaan ulkoympäristössä toteutettavissa tehtävissä ja leikeissä. Nämä mahdollisuudet ja kokemukset vahvistavat ulkopedagogiikan moninaisuutta oppimisen kokonaisuudessa ja osallistavat lapsia enemmän seuraavan toiminnan suunnitteluvaiheessa

Radan pystyttäminen vaati aikuisen panosta, sen sijaan radan suorittaminen oli lapsille sopivan haastavaa ja taitotasoa vastaavaa. Tehtävät olivat viisivuotiaille suunnattuja. Ninjaradan ajanottoväline motivoi harjoittelemaan rataa uudelleen ja uudelleen sekä parantamaan omaa suoritusnopeuttaan. Kuvattua Ninjarata-suoriutumista oli myös mahdollista tarkastella parin kanssa jälkikäteen iPadilla kuvatusta tallenteesta.

Rataharjoittelua jatketaan keväällä uusilla teemoilla, jotka harjoittavat kielentietoisuutta ja luontokasvatusta.

Seikkailuradalla

Ninjaradalla

Seikkailualue