Leikkialue

Leikkialueen tavoitteena oli tuoda ulkotiloihin leikkiä kehittäviä elementtejä. Lasten kiinnostuksesta lähti ajatus liikenne radan toteuttamisesta ulkoympäristöön. Projektin puitteissa pihalle maalattiin tiealue ja materiaaleiksi hankittiin ensin kulkuneuvoja, kypärät, liikennemerkkejä sekä muita kokeiluihin innostavia välineitä. Projektin osallistujat olivat päiväkodin pienimmät sekä 3-5-vuotiaat. Älytaulun kautta lapset tutustuivat ensin liikenteeseen liittyviin asioihin sekä tulevaan rataan. Lapset kuuntelivat tarkkaavaisesti ja projektin toteuttaminen ulkotiloissa oli hauskaa. Lapset innostuivat goPro kameran käytöstä ja videoita kuvattiinkin innolla. Lasten innostus leikkiä erilaisissa rooleissa innosti meitä rikastamaan leikkiympäristöä tilaamalla ulkoiluun sopivia roolivaateviittoja.

Maalauksia asfaltissa
Polkupyöriä, kypäriä ja laatoitukselle maalattu radan osa.
Iso kosketusnäyttö, jossa piirretty kuva liikentestä.

Leikkialueella tapahtuu

Liikennepuisto

Liikennepuistossa harjoittelimme yhdessä toimimista, muiden huomioimista sekä ohjeiden ja sääntöjen kuuntelua ja oman vauhdin säätelyä.  Tässä toiminnassa tarvittiin eniten ohjaajien opastusta, sillä tavoitteenamme oli samalla antaa lapsille liikennekasvatusta ja ohjeita myös miten oikeassa liikenteessä tulisi toimia. Toiminnan aikana ryhmän isoimmat lapset alkoivat ohjata liikennettä omatoimisesti ja antoivat pienimmille ohjeita ilman aikuisen opastusta tai neuvoja. Liikennepuistossa lapset saivat pyörät, kypärät ja liivit. Niiden avulla kuljettiin liikennepuistoa pitkin, jossa oli nopeusrajoitukset ja liikennemerkit. Yhtenä osa-alueena oli jalankulkijoiden huomioiminen. Go pro-kameroiden avulla kuvattiin jokaisen lapsen kulkema reitti liikennealueella. Tallenteet katsottiin lasten kanssa myöhemmin älytaululta. Lapset olivat hienosti orientoituneita. Uskomme, että tulevaisuudessa kyseinen leikkialue tulee olemaan suosittu ja on tälläkin hetkellä päiväkodin lasten päivittäisessä käytössä. 

Rattipyötäilyä

Lapset saivat rattipyörien avulla kiemurrella katumaaleilla maalattuja kuvioita pitkin sekä tehdä aakkoskartioista itselleen mieluisia reittejä. Välineinä olivat rattipyörät sekä aakkoskartiot ja turvaliivit. Radan tarkoituksena on harjaannuttaa lapsen motorisia taitoja sekä koordinaatiokykyjä ja yhdessä toimimista.  Aakkoskartioita voi myöhemmin hyödyntää radalla esimerkiksi aakkossuunnistuksessa tai muissa erilaisissa leikeissä.

Rattipyöräily oli lapsille mieluista ja sopivasti haastavaa huomioiden lasten ikätaso. Isommat lapset ottivat käyttöön aakkoskartiot, joiden avulla he tekivät erilaisia ratoja ja tunnistivat kirjaimia aakkoskartioissa.

Puujalkoja ja karusellipyöriä

 Tämän tuokion tarkoituksena on yhteistyö lasten välillä karusellipyörän avulla sekä tasapaino- ja koordinaatiokyvyn harjaannuttaminen puujalkojen kanssa.  Välineinä tässä pisteessä olivat Puujalat 2 kpl:tta, rattipyörä kolmelle sekä aakkoskartiot. Puujalat osoittautuivatkin haastavammaksi mitä ajattelimme ja lapset pääasiassa vain harjoittelivat oikeaoppista otetta puujaloista sekä niiden päälle nousemista. Karusellipyörä oli mieluisa leikkiväline ja lapset liikkuivat sen kanssa hienosti alueella. He ottivat myös aakkoskartiot mukaan ja tekivät aakkoskartioista rataa, jossa liikkuivat karusellipyörän kanssa.

Lapset leikkivät karusellipyörällä. Yksi lapsista järjestelee aakkoskartioita.
Leikkialue