360 digitaidot logo

Hankkeessa toteutetaan uudenlainen, oppilaiden digitaalisten taitojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tähtäävä verkkopalvelu, joka pohjautuu opetussuunnitelman tavoitteisiin, kuntien TVT-suunnitelmiin ja digitaalisten taitojen oppimispolkuihin.

Digitaidot360 – sivusto: https://digitaidot360.eu/

 

Perusopetuksen vl. 1-6 oppilaat voivat opetella ja kerrata TVT-taitoja monimediaista tuottamista ja yhteisöllisyyttä tukevassa, interaktiivista 360°-, VR- ja AR -materiaalia ja videota hyödyntävässä ympäristössä. Palvelu tulee kansallisesti käytettäväksi. Hankkeen aikana Kaarinan ja Liedon alakoulujen opettajat ja oppilaat saavat käyttöönsä Thinglink-lisenssit. Opettajia osallistetaan materiaalien tuotantoon ja palvelun sisältöjen suunnitteluun.

Robotti vilkuttaa
Digitaidot 360°