Vakatuutori

On Opetus- ja kulttuuriministeriön valtion erityisavustuksella rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteena on taata Liedon kunnan varhaiskasvatuksen oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia Tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Hankkeen avulla Liedon kunnan digipolkua laajennetaan varhaiskasvatusikäisiin oppijoihin. Digipolun sisällöt nojaavat valtakunnalliseen Uudet lukutaidot -ohjelmaan. 

Toisena päätavoitteena on varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön tukeminen ammatillisessa kehittymisessä. Painopisteenä pedagogisesti perusteltujen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien työtapojen kehittäminen em. kehittämisohjelman kuvausten ja paikallisten suunnitelmien perusteella.

Hankkeen tuloksista raportoidaan tällä sivustolla sekä AOE-sivustolla.

Hankeaika 1.8.2021 – 31.12.2022

Valtion erityisavustuksen määrä: 28 000 €

Kuvassa teksti: OKM, minedu.fi
Vakatuutori