Hyvä viestintä tavoittaa kaikki osalliset

Varhaiset viestijät on opetushallituksen rahoittama hanke innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseksi varhaiskasvatuksessa. 

Vuorohoidon arjessa voi näkyä erirytmisyys, epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus. Nämä samat ilmiöt heijastuvat yhteistyöhön huoltajien kanssa. Kaksi tehokasta keinoa vaikuttaa näihin on parantaa viestintää ja vahvistaa osallisuutta.

Hankkeen tavoitteena on digitalisaation keinoin luoda uusia helppoja ja monipuolisia toimintamalleja, jotka tukevat viestintää henkilöstön sekä henkilöstön ja huoltajien välillä.
Hankkeen kautta vahvistamme yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä lisäämme lasten osallisuutta päiväkodin arjessa mm. digitaalisen pedagogisen dokumentoinnin sisällöntuottajina.

Hankeaika 1.8.2021 – 30.6.2023

Valtion erityisavustus:  34 200 €

Opetushallitus rahoitaa hanketta - Logo
lapset piirtävät ipadilla
Hankkeen toteutus

Hankkeen aikana henkilöstön välistä viestintää kehitettiin digitalisaation keinoin ottamalla käyttöön Microsoft Teams henkilökunnan sisäisenä viestintäkanavana. Koteihin suuntautuvaa viestintää rikastettiin monimediaisella sähköisellä viikko-/ kuukausikirjeellä, jonka avulla tehdään päiväkodin arkea ja pedagogiikkaa näkyväksi. Yksiköiden sisääntulojen yhteyteen hankittiin infoTv:t, joiden avulla viestintää tehostetaan ja lasten oman mediasisällön tuottaminen tehdään näkyväksi.

lasten tekemä digitarina näyttötaululla

Erilaisten kokeilujen ja projektien kautta lasten osallisuutta vahvistettiin ja oman mediasisällön tuottamista monipuolistettiin. Lapset harjoittelivat yhdessä aikuisten kanssa digitaalisten ympäristöjen käyttöä ja tutustuivat oman sisällön tuottamiseen erilaisten kokeilujen ja projektien kautta. Lapset arvioivat toimintaa ja omia mielenkiinnon kohteita digitaalisesti. Isolla kosketusnäyttötaululla ja tablet-laitteilla mm. tehtiin omaa luovaa sisältöä, arvioitiin toimintaa ja kerrottiin omista mielenkiinnon kohteista sekä suunniteltiin tulevaa.

Digitaaliset laitteet ja ympäristöt mahdollistivat yhteisöllisen ja osallistavan tavan muistella yhteisiä hetkiä sekä arvioida ja suunnitella toimintaa aikuiset ja lapset yhdessä. Hankkeen avulla kehitettiin pedagogista dokumentointia siirtymällä digitaalisiin ympäristöihin, joissa toiminnassa syntynyttä dokumentaatiota voidaan muokata, säilyttää ja jatkokäsitellä digitaalisessa muodossa. Lisäksi kokeilimme verrokkipäiväkodissa mm. tehdä digitaalista kasvunkansiota. 

Varhaiset viestijät