Vuorohoidon arjessa voi näkyä erirytmisyys, epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus. Nämä samat ilmiöt heijastuvat yhteistyöhön huoltajien kanssa. Kaksi tehokasta
keinoa vaikuttaa näihin on parantaa viestintää ja vahvistaa osallisuutta.
Hankkeen tavoitteena on digitalisaation keinoin luoda uusia helppoja ja monipuolisia
toimintamalleja, jotka tukevat viestintää henkilöstön sekä henkilöstön ja huoltajien välillä.
Hankkeen kautta vahvistamme yhteistyötä ja vuorovaikutusta, aktivoimme huoltajia sekä
lisäämme lasten osallisuutta päiväkodin arjessa mm. pedagogiseen dokumentoinnin aineiston
tuottajina.

Hankeaika 1.8.2021 – 30.6.2023

Valtion erityisavustus:  34 200 €

Opetushallitus rahoitaa hanketta - Logo
Varhaiset viestijät