Tulevaisuuden osaamisen turvaamiseksi on löydettävä uusia keinoja ja menetelmiä, joilla innostetaan lapsia lukemaan ja joiden avulla kehitetään kielellistä kehitystä tukevia oppimisympäristöjä ja toimia. 

Lukutaito vahvaksi -hankkeen päätavoitteeksi on kirjattu  lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistavien toimenpiteiden toteuttaminen esi-  ja alkuopetusikäisten lasten piirissä.

Tavoitteden saavuttamiseksi hankkeelle on palkattu lukukoordinaattori, jonka tehtävänä on innostaa ja motivoida lapsia lukemisen piiriin sekä antaa opetushenkilöstölle uusia työvalineita lukuinnostuksen ja -taidon kehittämistä varten. 

 

Tarinankertoja esittämässä

Liedon kunnan opettajat voivat varata lukukoordinaattorin esi- ja alkuopetuksen ryhmiin esittämään elävää tarinankerrontaa ja inspiroimaan lapsia tarinoiden äärelle. Vierailuihin voidaan yhdistää myös työpajatoimintaa.  Tarinat kehittävät mielikuvitusta, ilmaisua, kielitaitoa, tunnetaitoja ja kulttuurien tuntemusta. Tarinoilla voidaan alustaa jotain haluttua teemaa (auttaminen, erilaisuuden hyväksyminen, vaikeista tilanteista selviäminen, jne.) tai innostaa tiedonhankintaan. Tarinoiden avulla voimme perehtyä kulttuuriperintöön ja oppia ymmärtämään omia ja toisten juuria.

 

Hanketta on esitelty Liedon kaupungin Lietonen-tiedotuslehdessä. Voit lukea artikkelin alla olevasta linkistä. 

Lietonen 11.2021: Elävä tarinankerronta innostaa Liedossa tarinoiden, tiedon etsimisen ja lukemisen äärelle (PDF)

Tarinankertojan lukutaitoterveiset

Katso esimerkkejä tarinankerrontaesityksistä:

Tarinankertoja Anna-Maaria Toivonen – Youtube

 

Lukutaito vahvaksi