Liedon Uudet lukutaidot -hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtion erityisavustuksella esi-ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot – kehittämisohjelmaa vuosille 2022-2023.

Uudet lukutaidot- hankkeen avulla päivitetään digipolun sisällöt vastaamaan paremmin Uudet lukutaidot- ohjelman tavoitteita ja varmistaa digipolun sisältöjen tehokkaampi toimeenpano.

Kuvassa teksti: OKM, minedu.fi

Hankkeen avulla digipolkua laajennetaan myös esiopetukseen, jossa vastaavaa suunnitelmaa ei vielä ole. Esiopetuksen digipolun valmistuttua kunnalla on käytössään ehyt Uudet lukutaidot- ohjelmaan pohjautuva digitaalisten taitojen oppimispolku aina varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun asti.

Digipolun toteutumisen edistymistä seurataan Primus-oppilashallintojärjestelmään rakennetulla seurantatyökalulla

Varhaiskasvatuksen osuus valmistuu Lietoon Vakatutori-hankeen OKM/90/529/2021 avulla

Toiminnan toteutus, katsaus hankkeen nykytilaan

Liedon kaupungissa Uudet -lukutaidot hankeen parissa työskentelee tällä hetkellä (1.9.2022 alkaen) kokoaikainen kuntatasoinen digitutor, jonka tehtävänä on uudistaa Liedon perusopetuksen digipolku vastaamaan Uudet Lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteisiin. Lisäksi Digitutor vastaa opettajien pedagogisen tuen toteuttamisesta ja heidän kouluttamisestansa kentällä yhdessä koulujen paikallisten tutoropettajien kanssa. Liedon kaupungin perusopetuksen kouluihin on jokaiseen nimetty oma tutoropettaja, joka useasti on myös kyseisen koulun opettaja. Tällä taataan helposti ja nopeasti saavutettava lähituki sekä mahdollistetaan samanaikaisopetus. Hanketoiminnan ohjaamisesta vastaa kaupungin TVT-pedagogi, yhdessä koulujen rehtorien ja sivistysjohdon kanssa.

Tutor-logo

Uudet lukutaidot hankkeen aikana Liedossa siirrytään asteittain käyttämään oppilaiden henkilökohtaisia päätelaitteita. Alakoulujen aloittavat neljäsluokkalaiset saavat käyttöönsä ipadin ja yläkoulujen aloittavat seiskaluokkalaiset puolestaan pienikokoisen kannettavan tietokoneen. Tämä kaupungin tekemä investoinnin ajoittuminen Uudet lukutaidot-hankeen kanssa samaan aikaan tuo synergiaetuja laitteiden käyttöönottoon kuin hankeen kautta saatavan osaamisen muodossa.

Esiopetuksen osalta hanke käynnistyy vuoden 2023 alussa, kun edellinen em. varhaiskasvatuksen kehittämishanke päättyy. Esiopetuksen osuutta toteuttamaan palkataan/nimetään tutoropettaja.  

Hankkeen kautta syntyvä materiaali jaetaan Liedon kaupungin sivistyspalveluiden digikehittämissivustolla digilieto.fi ja myöhemmin linkitetään myös avointen oppimateriaalien kirjastossa aoe.fi.

Uudet lukutaidot – hanke