Perusopetus suuntaa kohti yhdenvertaisempaa arviointia.

Opetushallitus on jatkanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuuksien uudistamista valmistelemalla 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit. Kriteerit on laadittu kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9, ja nykyisiä arvosanan 8 kriteereitä on täsmennetty. Uudistetut kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2023 ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten lukuvuosiarvioinnissa keväällä 2024. Lisää tieto linkistä:  6. vuosiluokan lukuvuosiarviointi | Opetushallitus (oph.fi)

6. vuosiluokan lukuvuosiarviointi uudistuu