Digipolku on Liedon kunnan oppilaiden digitaalinen kasvupolku, jonka tarkoituksena on taata jokaiselle Liedon kunnan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen oppilaalle yhdenvertaiset mahdollisuudet digitaalisten sisältöjen hyödyntämiseen ja taitojen oppimiseen. Digipolun tavoitteet ja sisällöt nojaavat kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman laaja-alaiseen osaamiseen. Digipolku koostuu perusopetuksen (ala- ja yläkoulu) aikana suoritettavasta Digipassista sekä kuudennen vuosiluokan aikana suoritettavasta IT-taitokortista.

 

Esiopetus: Tutustuminen, alkeet ja pelillisyys. 2.luokka: Käyttö- ja toimintaperiaatteet. 4. luokka: Tiedonhallinta, luovuus ja tutkiva työskentely. 6. luokka: Vastuullisuus, turvallisuus ja ergonomia. IT-taitokortti. 9. luokka: Vuorovaikutus, verkostoituminen, monilukutaito ja lähdekriittisyys.