Liedon digipolku

Digipolku on kasvupolku, jonka tarkoituksena on taata jokaiselle Liedon varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaalle yhdenvertaiset mahdollisuudet medialukutaidon, digitaalisen osaamisen ja ohjelmoinnillisen ajattelun kehittymiseen.

Digipolun tavoitteet ja sisällöt nojaavat Liedon tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman laaja-alaiseen osaamiseen. Edistymistä kirjataan oppilaan CV:hen perusasteen opintojen aikana.

Medialukutaitojen kehittyessä oppilas oppii tulkitsemaan,  arvioimaan ja tuottamaan mediasisältöjä. Digipolun kulkijalla on mahdollisuus kasvaa vastuulliseksi toimijaksi mediaympäristössä.

Digitaalisessa osaamisessa keskiössä ovat tutkivan ja luovan työskentelyn myötä kehittyvät käytännön taidot, oma tuottaminen, vuorovaikutus ja tiedonhallinta.

Ohjelmointiosaamisessa edetään loogisen ajattelun kehittymisen myötä ohjelmoitujen ympäristöjen tuntijaksi ja tuottajaksi. 

UudetLukutaidot-Logot-RGB-vaaleatausta

Liedon digipolkua kehitetään parhaillaan vastaamaan Uudet lukutaidot-kehittämisohjelman tavoitteita. Digipassin tukimateriaalia ajanmukaistetaan vastaamaan vielä paremmin tämän päivän ja tulevaisuuden näkymiä. Kavin julkaisemat Medialukutaidon ja Ohjelmointiosaamisen oppaat sisältävät runsaasti hyviä ohjeita opiskelun tueksi. Digitaalisen osaamisen tukimateriaali löytyy suurelta osin tämän sivun oikean laidan vuosiluokkalinkeistä.

Liedon oppilaat saavat neljänneltä ja seitsemänneltä luokalta alkaen käyttöön henkilökohtaisen laitteen. Luovan ajattelun ja toiminnan mahdollisuudet lisääntyvät tällöin huomattavasti, ja samalla korostuu myös tarve löytää yhdessä keinoja ylläpitää vastuullisuutta ja turvallisuutta. Yllä olevista linkeistä pääset tutustumaan Uusien lukutaitojen  tavoitteisiin perusasteen opinnoissa. 

Luovaa oppimisen iloa!  Lietonen / Marraskuu 2022

Liedon neljäsluokkalaiset oppilaat ja opettajat kertovat kokemuksistaan henkilökohtaisen iPadin käytössä. Jutusta voi saada hyviä vinkkejä kaikki iPadia opetuksessaan hyödyntävät opettajat.