Digipolku on Liedon kunnan oppilaiden digitaalinen kasvupolku, jonka tarkoituksena on taata jokaiselle Liedon kunnan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen oppilaalle yhdenvertaiset mahdollisuudet digitaalisten sisältöjen hyödyntämiseen ja taitojen oppimiseen. Digipolun tavoitteet ja sisällöt nojaavat kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman laaja-alaiseen osaamiseen. Digipolku koostuu perusopetuksen (ala- ja yläkoulu) aikana suoritettavasta Digipassista sekä kuudennen vuosiluokan aikana suoritettavasta IT-taitokortista.

Esiopetus: Tutustuminen, alkeet ja pelillisyys. 2.luokka: Käyttö- ja toimintaperiaatteet. 4. luokka: Tiedonhallinta, luovuus ja tutkiva työskentely. 6. luokka: Vastuullisuus, turvallisuus ja ergonomia. IT-taitokortti. 9. luokka: Vuorovaikutus, verkostoituminen, monilukutaito ja lähdekriittisyys.

Uudet lukutaidot

Liedon digipolkua kehitetään parhaillaan vastaamaan Uudet lukutaidot-kehittämisohjelman tavoitteita. Digipassin tukimateriaalia ajanmukaistetaan vastaamaan vielä paremmin tämän päivän ja tulevaisuuden näkymiä. Turvallisuutta ja vastuullisuutta netinkäytössä on korostettava jo varhaisessa vaiheessa. Pääsemme myös lisäämään opiskelussa luovaa ajattelua ja toimintaa, kun oppilaat saavat neljänneltä luokalta alkaen käyttöön henkilökohtaisia laitteita.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan Uusien lukutaitojen  tavoitteisiin ikäryhmittäin.