Digipolku

Digipassi on jaettu neljään luokka-astekohtaisiin kokonaisuuksin.  Digipassia voi suorittaa osana muuta opetusta ja opiskelua. Digipassin opeteltavat asiat ovat sidottu opetussuunnitelman laaja-alaisiin osaamisalueisiin.

Tulostusversio luokat 1.-6.

Laaja-alainen osaaminen

L1 = Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 = Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus
L3 = itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 = Monilukutaito
L5 = Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 = Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 = Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

* Merkinnän saanut oppilas on opiskellut digitaalisia ympäristöjä ja sovelluksia hyödyntäen.

* Opettaja merkitsee rastilla osion suoritetuksi ja ympyröi käyttämiään sovelluksia.

* Jos jokin osio on jäänyt suorittamatta, se tulisi täydentää seuraavilla luokka-asteilla.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
tuottaminen
tuottaminen
tuottaminen 3