Varhaiset toimijat

Varhaiset toimijat on opetushallituksen rahoittama hanke, jolle myönnettiin rahoitus hakuryhmässä: innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2018.

Hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista toimintakulttuuria tukevia oppimisympäristöjä, joissa on otettu huomioon lasten osallisuus ja sosiaalisten taitojen kehittyminen sekä hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa.

Painopisteinä ovat päiväkotirakennusten sisä- ja ulkotilat varusteineen, jotka tukevat monipuolista pedagogista toimintaa, kannustavat leikkiin ja liikuntaan sekä edistävät motoristen taitojen kehittymistä. Oppimisympäristöjen suunnittelussa korostuu monikäyttöisyys ja muunneltavuus.

Liedon Varhaiset toimijat- hankkeessa kehitetään toiminnallisia ja aktivoivia ulko- että sisäympäristöjä, joita täydennetään tarkoituksen mukaisilla digitaalisilla laitteilla.  Kehitys- ja kokeilutyön pääteemoina ovat kielellinen, matemaattinen ja motorinen kehitys sekä psyykkinen hyvinvointi.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Oppilas työskentelee ipadilla

Toiminta hankkeen aikana

Hankkeen aikana on varhaiskasvatuksessa toteutettu erilaisia projekteja ja kokeiluja.  Näistä kokeiluista voit lukea lisää erillisistä kuvauksista, jotka löydät alla olevasta listasta. Otsikot ovat linkkejä.

Sisäoppimisympäristöt, Melukylän päiväkoti

Innolla kasvuun

Artikkeli Liedon kunnan Lietonen- tiedotuslehdessä.

Ulko-oppimisympäristöt, Järvilinnan päiväkoti