IT-taitokortti

IT-taitokortti on Liedon kunnan oppilaiden kuudennen luokan aikana suorittama oppikokonaisuus, jonka tarkoituksena on tutustua ja oppia toimistosovellusten peruskäyttöä, sekä osoittaa osaamista edellä mainituissa taidoissa. Taitokortti sisältää tehtäviä tekstinkäsittelystä, (Word), taulukkolaskennasta (Excel) ja esitysgrafiikkaohjelmiston käytöstä (PowerPoint). Opettaja voi soveltaa tehtäviä kulloinkin käsillä olevaan opettavaan sisältöön. Oppilaan opettaja hyväksyy valmiit tehtävät ja myöntää tehtävät suorittaneelle oppilaalle suoritusmerkin.