3D-suunnittelu ja -tulostus

3D-tulostus on valmistustekniikka, jossa tietokoneella mallinnettu kolmiulotteinen kappale tulostetaan kerroksittain 3D-tulostimella. Kouluissa käytettävät tulostimet käyttävät tulostusmateriaalina PLA-muovia, joka on turvallista, kestävää ja edullista materiaalia. Liedossa on kaksi tulostinta, joita kouluille voidaan lainata. Tulostimet saat käyttöösi tutoropettajan kautta.

Viereisen painike-linkin käyttöoppaaseen on ohjeistettu myös Tinkercad-ryhmän perustaminen, jolloin oppilaat voivat kirjautua selainversioon nimimerkillä.

Minkälaisiin oppimistehtäviin 3D-tulostus sopii?
3D-tulostin Flashforge Inventor II

3D-tulostamisessa tähdätään valmiiseen tuotokseen. Tuotantoprosessissa korostuu eteenkin suunnittelun, mallinnuksen ja muotoilun merkitys, joten kyseinen tekniikka soveltuu hyvin mm. taito- ja taideaineiden oppimistehtäviin.

3D-suunnittelu kehittää oppilaan kolmiulotteista ja matemaattista hahmotuskykyä ja sitä voi hyödyntää esim. geometriaan liittyvissä tehtävissä.

Mistä kannattaa aloittaa?

3D-tulostaminen kannattaa aloittaa helpoista tehtävistä, joiden avulla tutustutaan suunnitteluohjelmaan ja itse tulostimen toimintaan. Helppoja ja nopeasti valmistuvia esineitä ovat avaimenperät, pelinappulat ja leimasimet.

Taitojen karttuessa suunnittelun kohteena voi olla:

  • erilaiset hahmot ja figuurit
  • kännykkätelineet
  • elektroniikkatöiden kotelot
  • pienvaraosat
Oppilaiden Tinkercadilla tekemiä 3D-suunnitelmia.
3D-työskentelyn pääpaino on suunnittelussa!
3D-suunnitelmana QR-avaimenperä

Työt suunnitellaan 3D-mallinusohjelmalla. 3D-suunnittelua voi tehdä ihan sellaisenaankin ilman tulostusajatusta. Netissä on useita tähän tarkoitukseen olevia ohjelmia kuten ilmainen Tinkercad. Opettaja voi luoda itselleen Tinkercadiin opettajatunnuksen ja tätä kautta tunnukset myös luokalleen. 

TinkerCad-ohje oppilaan kirjautumiseen luokkakoodilla ja nimimerkillä.