Kehitämishankkeet

Käynnissä olevat hankeet
Hanke
Kouluaste, aihe

Varhaiskasvatus, innovatiiviset oppimisympäristöt

Alakoulut, Kielten tutoropettajatoimita

Päättyneet hankkeet

Perusopetuksen innovatiiviset oppimisympäristöt