Kehittämishankkeet

Laadukas opetus, oppiminen ja kasvun tukeminen vaativat onnistuakseen jatkuvaa kehitystyötä. Osa tästä kehitystyöstä tapahtuu erillisten ulkopuolelta rahoitettujen hankkeiden kautta. Sivistyspalveluiden hankkeet ovat pääosin rahoitettu Opetushallituksen https://www.oph.fi/fi/palvelut/rahoituspalvelut tai Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisrahoituksen kautta https://minedu.fi/avustukset. 

Valtion avustuksilla tuetut hankkeet ovat luonteeltaan kehittämis-, kokeilu- tai käynnistämishankkeita. Tälle sivustolle on koottu Liedon kunnan opetustoimen kehittämishankkeita.   

Käynnissä olevat hankkeet

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Varhaiset viestijät

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2021.

Kuvassa teksti: OKM, minedu.fi

Vakatuutori

Digitaalisiin taitohin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa 2021-2022

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Digitaidot 360

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2020.

Kuvassa teksti: OKM, minedu.fi

Lukutaito vahvaksi

Lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa edistävä esi- ja alkuopetuksen kehittämishanke. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

okm minedu.fi

Lukutaito 7.-9.

Liedon yläkoulujen 7.-9.-luokkalaisten monilukutaidon, lukukulttuurin ja lukuharrastuksen vahvistaminen, edistäminen ja kehittäminen

Päättyneet hankkeet

Opetushallitus rahoittaa hanketta

KieliLieto

Kielten tutoropettajien toiminta ja kielten opetuksen varhentaminen

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Varhaiset toimijat

Varhaiskasvatuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kokeilu- ja kehittämishanke 2018.

Opetushallitus rahoittaa hanketta

POINTTI

Positiivinen interventio aggressiotilanteisiin. Perusopetuksen innovatiiviset oppimisympäristöt 2018.

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Liiketuudor 4

Tutoropettaja-toiminta ja osaamisen kehittäminen

Muu kehittäminen ja yhteistyö

OpenDigi

Liedon kunta on mukana OpenDigi-kehittäjäyhteisössä.