Kehitämishankkeet

Laadukas opetus, oppiminen ja kasvun tukeminen vaativat onnistuakseen jatkuvaa kehitystyötä. Osa tästä kehitystyöstä tapahtuu erillisten ulkopuolelta rahoitettujen hankkeiden kautta. Sivistyspalveluiden hankkeet ovat pääosin rahoitettu Opetushallituksen https://www.oph.fi/fi/palvelut/rahoituspalvelut tai Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisrahoituksen kautta https://minedu.fi/avustukset. 

Valtion avustuksilla tuetut hankkeet ovat luonteeltaan kehittämis-, kokeilu- tai käynnistämishankkeita. Tälle sivustolle on koottu Liedon kunnan opetustoimen kehittämishankkeita.   

Käynnissä olevat hankeet

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Varhaiset viestijät

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2021.

Kuvassa teksti: OKM, minedu.fi

Vakatuutori

Digitaalisiin taitohin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa 2021-2022

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Digitaidot 360

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2020.

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Liiketuudor 4

Tutoropettaja toiminta ja osaamisen kehittäminen

Kuvassa teksti: OKM, minedu.fi

Lukutaito vahvaksi

Lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa edistävä esi- ja alkuopetuksen kehittämishanke. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päättyneet hankkeet

Opetushallitus rahoittaa hanketta

KieliLieto

Kielten tutoropettajien toiminta ja kielten opetuksen varhentaminen

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Varhaiset toimijat

Varhaiskasvatuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kokeilu- ja kehittämishanke 2018.

Opetushallitus rahoittaa hanketta

POINTTI

Positiivinen interventio aggressiotilanteisiin. Perusopetuksen innovatiiviset oppimisympäristöt 2018.

Muu kehittäminen ja yhteistyö

OpenDigi

Liedon kunta on mukana OpenDigi-kehittäjäyhteisössä.