Oppilaiden osaaminen perustuu opetussuunnitelmasta nostettuihin laaja-alaisen osaamisen teemoihin, joita on paikallisesti muokattu. Osaamisen kehittäminen on jaettu viiteen osa-alueeseen.

  • Käyttö- ja toimintaperiaatteet
  • Tiedonhallinta, luovuus ja tutkiva työskentely
  • Monilukutaito ja kriittisyys,
  • Vastuullisuus, turvallisuus ja ergonomia
  • Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Tieto- ja viestintätekniikan osaamisen viisi osa-aluetta (OPS perusteet L4 ja L5 mukaillen)

Digipolku

Oppilaiden osaaminen ja koulutuksellinen tasa-arvo pyritään toteuttamaan Liedon Digipolulla, jonka yksi osa on Digipassi . Digipassi toimii opetuksen suunnittelun tukena ja pyrkii varmistamaan oppilaiden osaamisen. Digipassin suoritusten ja muiden lisäopintojen / suoritusten seuraamiseksi Wilmaan on tehty Oppilaan CV, jota oppilaat itse täyttävät suoritustensa mukaan. Oppilaan CV:tä pilotoitiin alakouluissa lukuvuonna 2018-2019 ja on nyt käytössä.

Liedon digipolku

OppilasAgentit

OppilasAgentti-toimintamallissa valjastetaan oppilaiden teknologiaosaaminen koko koulun TVT-käytön hyväksi. Monella oppilaalla on hyvät ja monipuoliset teknologiavalmiudet ja ennen kaikkea aitoa intoa kehittää niitä entisestään. Toiminnasta hyötyvät kaikki ja yhdessä saadaan myös enemmän aikaiseksi.

OppilasAgentti-toimintamallisissa otetaan oppimisympäristön kehittämiseen mukaan koko kouluyhteisö. Toiminnassa hyödynnetään ennakkoluulottomasti toisilta oppimista fyysisesti työ- ja koulupäivän aikana, vahvistetaan sosiaalista ja pedagogista näkökulmaa ja tarjotaan erilainen keino opettajan roolin muutokselle.

Lähde: https://oppilasagentti.fi

Liedon kunnassa OppilasAgentti-toiminta on syksyllä 2018 käynnistynyt Littoisten, Ilmaristen, Loukinaisten, Taatilan ja Jokilaakson yleisopetuksen kouluissa. Toiminnan toteutusmalli on koulukohtaista.

OppilasAgentti-toiminnan käynnistäminen on osa Liedon vetämää alueellisen tutoropettajatoiminnan kehittämishanketta, jossa mukana Liedon lisäksi ovat Marttilan kunta ja Koski TL.