Visio

Liedon kunnan kaikki koulut (esi- ja perusopetus sekä lukio) sekä varhaiskasvatuksen yksiköt ovat opetuksessaan edistyksellisiä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäjiä. Ammattitaitoinen henkilökunta ja motivoituneet oppilaat hyödyntävät työssään ja oppimisessaan ajanmukaista ja laadukasta tieto- ja viestintätekniikkaa erilaisissa ympäristöissä. Oppimisen ja opetuksen tueksi on luotu joustavia avoimia palveluja, jotka edistävät erilaisia oppimistyylejä, tiedon prosessointia, yhteisöllistä vuorovaikutusta sekä elinikäistä oppimista. Tieto- ja viestintätekniikan palvelut ja päätöksenteko ovat järjestetty tehokkaasti ja avoimesti

Tavoitteet

Lähtökohdat ja painopistealueet

Liedon kunnan TVT-suunnitelman lähtökohtana on taata jokaiselle tasa-arvoiset oikeudet oppia
TVT:n perustiedot ja -taidot perusopetuksen aikana tulevia jatko-opintoja ja työelämää varten.

Painopistealueet

• Asennemuutos. Opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön kouluttaminen
• Oppilaiden ja opettajien perustaitojen ja tietoteknisen tasa-arvon kehittäminen
• Sähköisen toimintakulttuurin kehittäminen
• Opetuksen ja oppimisen kehittäminen TVT:n keinoin
• Uteliaat, tutkivat, osallistavat ja innokkaat kokeilut
• Teknisten toimintaympäristöjen kehittäminen
• Laitekannan kasvattaminen ja modernisointi
• Seudullisen yhteistyön kehittäminen