Tekninen tuki toteutetaan kunnan tietohallinon toimesta. Tukipyynnöt teknisissä ongelmissa kulkevat Eetu-tiketöintijärjestelmän kautta.