Johtaminen

Sivistyspalvelut

Tekniikka

Tietohallinto: Verkot, Laitteet, ohjelmistot ja tekninen tuki.

Palvelut

Tietohallinto, sivistyspalvelut ja TVT-pedagogi: oppimisalustat, ohjelmistot, pedagoginen ja tekninen tuki.

Osaaminen

Oppilaitosjohto ja TVT-pedagogi: oppimisalustat, laitehallinta, arviointi ja pedagoginen tuki.

Tilat

Sivistyspalvelut ja tietohallinto: tilaratkaisut, verkot, laitteet, ohjelmistot ja tekninen tuki.