• Perusopetuksen iPad
  Perusopetuksen iPad Lieto antaa peruskoulun neljännen vuosiluokan aloittaville oppilaille käyttöön kaupungin omistaman iPadin.  Laite on oppilaan käytössä kuudennen vuosiluokan päättymiseen saakka. Laite on
 • Lukio-opiskelijan laite
  Lukio-opiskelijan laite Lieto antaa lukio-opiskelijan käyttöön kaupungin omistaman kannettavan tietokoneen. Laite on tarkoitettu opiskelijan opintoja varten. Opiskelijan tulee huolehtia laitteesta, mukaan lukien ohjelmistopäivitykset,
 • Desku – digitaalinen työpöytä käyttöön Liedossa
  Liedon perusopetus siirtyy käyttämään Desku-työpöytää Liedon kunnan perusopetus siirtyy elokuusta 2022 alkaen käyttämään Desku-työpöytää. Desku korvaa aikaisemmin käytössä olleen Edison-työpöytäratkaisun. Desku on digitaalinen
 • Green Screen – Unelmieni maisema (3.-9.lk) 1-2h
  Green screen – Unelmieni maisema 1-2h (3.-9.lk) Oppilaat tekevät omat green screen -kuvat otsikolla ”Unelmieni maisema”. Tarkoitus on tehdä kuva, jossa oppilas sijoittaa
 • MBot-robotit – Koodauksen harjoittelua käytännössä (3.-9.lk) 1-2h
  mBot Makeblockin mBot-robotti on helppokäyttöinen ohjelmoitava robottiajoneuvo, joka tuo koodit konkreettisesti näkyväksi. MBottia käytetään pelinomaisella pad- tai älypuhelinsovelluksella, joka ohjaa käyttäjäänsä askel askeleelta
 • MakeyMakey – Bongot ja peliohjain (3.-9.lk) 1-2h
  MakeyMakey Kokeillaan omien pienten ”laitteiden” valmistamista ja ymmärretään samalla arkisten laitteiden toimintaperiaatteita. Työskentelyn ohessa hahmottuu myös muotoilun ja tuotekehityksen merkitys sekä käsitteet virtapiiri
 • Thinglinkin jatkokoulutus
  Thinglinkin edistynyt käyttö Teams- koulutus 17.2.2022 klo 15-16 (1h) ThingLinkin avulla voit lisätä helposti lisätietoja ja linkkejä kuviin, videoihin, 360° kuviin, 360° videoihin
 • ViLLEn perusteet
  ViLLE:n perusteet ViLLE:n perusteista järjestetään kaksi saman sisältöistä koulutusta. 27.10.2021 klo 14.30- 16.30, Liedon kunnantalo, valtuustosali  Ilmoittaudu 27.10.2021 Ville-koulutukseen PERUTTU: 4.11.2021 klo 14.30-16.30,
 • ThingLinkin perusteet (Teams)
  ThingLinkin perusteet Teams-koulutus:  24.11. klo 14.30-15.30 (1h) ThingLinkin avulla voit lisätä helposti lisätietoja ja linkkejä kuviin, videoihin, 360° kuviin, 360° videoihin sekä 3D-malleihin, ja
 • Lukutaito 7.-9.
  Liedon yläkoulujen lukutaitohanke Liedon yläkoulujen lukutaitohanke: 7.-9.-luokkalaisten monilukutaidon, lukukulttuurin ja lukuharrastuksen vahvistaminen, edistäminen ja kehittäminen Liedon kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta
 • Lukutaito vahvaksi
  Tulevaisuuden osaamisen turvaamiseksi on löydettävä uusia keinoja ja menetelmiä, joilla innostetaan lapsia lukemaan ja joiden avulla kehitetään kielellistä kehitystä tukevia oppimisympäristöjä ja toimia. 
 • Varhaiset viestijät
  Vuorohoidon arjessa voi näkyä erirytmisyys, epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus . Nämä samat ilmiöt heijastuvat yhteistyöhön huoltajien kanssa. Kaksi tehokastakeinoa vaikuttaa näihin on parantaa viestintää
 • Vakatuutori
  Vakatuutori On Opetus- ja kulttuuriministeriön valtion erityisavustuksella rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteena on taata Liedon kunnan varhaiskasvatuksen oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia Tieto- ja viestintäteknisiä
 • Digitaidot 360°
  Hankkeessa toteutetaan uudenlainen, oppilaiden digitaalisten taitojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tähtäävä verkkopalvelu, joka pohjautuu opetussuunnitelman tavoitteisiin, kuntien TVT-suunnitelmiiin ja digitaalisten taitojen oppimispolkuihin. Perusopetuksen vl. 1-6
 • BlueBot: kymppiparit
  Oppilas on tutustunut koodauksen alkeisiin. Matematiikka 1. luokka. S2 Luvut ja laskutoimitukset:  Oppitunti: Matematiikka: kymppiparit Välineet: BeeBot-robotit BeeBot-alustat Kymppipari-kortit Ohjeet: Tutustu BeeBot-robotin toimintaan(esim. https://www.youtube.com/watch?v=Y6hhSNXXUOA)
 • Pelialue
  Pelialue Pelialueen tavoitteena on harjoitella eri kokoisten pallojen ja frisbeen käsittelyä heittämällä, potkimalla sekä mailojen avulla. Pelialueella toimitaan kahdessa pienryhmässä ja harjoitellaan vuorovaikutustaitoja,
 • Leikkialue
  Leikkialue Leikkialueen tavoitteena oli tuoda ulkotiloihin leikkiä kehittäviä elementtejä. Lasten kiinnostuksesta lähti ajatus liikenne radan toteuttamisesta ulkoympäristöön. Projektin puitteissa pihalle maalattiin tiealue ja
 • Seikkailualue
  Seikkailualue Järvilinnan päiväkodin Innovatiiviset oppimisympäristöt -hankkeessa ensimmäinen toteutettava alue oli Seikkailualue. Projektin tavoitteena oli kehittää toimintaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseksi huomioiden Liedon kunnan digipolun laajentaminen
 • Kielipolku
  Liedon kunnan kielipolku Liedon kunnan kieliohjelma kattaa kielten opiskelun perusopetuksen vuosiluokkien 1.- 9. aikana. Oppilaalla on mahdollisuus valita, opiskeleeko hän alakoulun aikana kahta
 • Pienryhmätilat Teamsissa
  Pienryhmätilat Teamsissa Microsoft Teamsiin on tullut mahdollisuus hyödyntää pienryhmätiloja. Toiminnolla voit jakaa oppilaasi pienryhmähuoneisiin, jossa he voivat työskennellä yhdessä antamasi tehtävän parissa. Tämä