Ohjelmointi sopii yllättävän moneen aineeseen!

 USKONTO

Ohjelmoinnillinen ajattelu ja opetus yhdistetään usein matemaattisiin aineisiin, vaikka sen tarjoamia mahdollisuuksia voidaan soveltaa melkeinpä missä tahansa aineessa. Esimerkkinä tästä 7. luokalla toteutettu opetuskokeilu  Ohjelmointia uskonnon opetuksessa, johon kaikkien oppilaiden oli mahdollista osallistua uskontokunnasta riippumatta.

Oppilaat rakensivat Minecraft Education-ympäristössä eri uskontojen pyhiä rakennuksia käyttäen suunnitteluun 2 oppituntia, rakentamiseen 4 oppituntia ja esittelyyn yhden oppitunnin. Artikkeliin pääset tutustumaan oheisesta linkistä, jossa tapausta esitellään sivuilla 4-5. 

Minecraft uskonto

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

Luovan kirjoittamisen taito on arvokas taito, mutta joillekin  oman tarinan tuottaminen tai kokonaisen kirjan lukeminen voi olla äärimmäisen haastava tehtävä. Voisiko juonellisen tarinan tai kirjan pohjalta tehtävän esitelmän toteuttaa koodaamalla? Vastaus on kyllä. Toteutus voi olla yksin tai tiimissä tehty ja mikä hauskinta, juonellista peliä pääsee pelaamaan muutkin, jos sen jakaa peliympäristössä. Scratch tarjoaa tähän tutoriaaleja oheisista linkeistä.

YMPÄRISTÖOPPI

Koodaamalla voi toteuttaa esimerkiksi 

  • luonnonilmiöihin liittyvän tietovisan
  • tutkimusretken maapallon kasvillisuusvyöhykkeille
  • jätteiden kierrätysopastuksen
  • eläinten äänien tunnistamistehtävän

Ilmaisissa kuva- ja äänipankeissa on tarjolla valtava määrä kuvia tämäntyyppisten tehtävien toteuttamiseksi. Scratch tässäkin  ohjelmointiympäristönä.

MATEMATIIKKA

Ohjelmointi ei ole suinkaan ylimääräistä tekemistä. Kokeilepa miten oppilaat innostuvat kertolaskujen harjoittelusta, kun he ensin koodaavat itselleen kertolaskukoneen. Kaikkein parhaiten oppii, kun koodaa koneen itse. Ohjeet vaihe vaiheelta alla olevassa PDF-painikkeessa. Jos haluat tutustua valmiiseen Scratch-kertolaskukoneeseen, niin tässäpä sellainen. Perusversiosta saa asusteita, hahmoja ja ääniä lisäämällä jopa tarinallisen. 

MAOL: Ohjelmointia peruskoulun matematiikassa -sivustolla on ohjelmointitehtäviä koko perusasteelle.

  • Luokat 1-4 Scratch,  5-6 Scratch ja Racket
  • Luokat 7-9, Python ja Racket

TUTKITTUA

Vaikka ohjelmointi aktivoi aivoja useista osista, kyseessä ei ole suoraan aivojen kielellisen tai loogisen päättelyn alueet, vaikka niin olettaisi. Vaikuttaa siltä, että koodaus kulkee ihan omia verkostojaan! Kyseinen tutkimus vuodelta 2020 linkissä: Comprehension of computer code relies primarily on domain-general executive brain regions.

ArsTechnican artikkelissa 15.3.2021 kerrotaan tästä tutkimuksesta ja todetaan lopuksi, että kuten kielellinen kehittyminen myös koodaamistaidot hyötyvät varhaisesta aloittamisesta. 

Tutkimuksessa käytetyt ohjelmat olivat Scratch Jr. ja Python! 

Ohjelmointia eri lukuaineissa