Digipolku luokilla 3-4

Sisällöt ovat jaoteltu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat vastuullinen ja turvallinen toiminta, käytännön taidot, sekä oma tuottaminen ja tiedonhallinta. Osa sisältöotsikoista ovat linkkejä. Niiden takaa löytyy vinkkejä, ohjeita ja materiaaleja kyseisen kokonaisuuden suorittamisen tueksi. Linkit erotat punaisesta väristä. Uusien lukutaitojen vastaavuudet löydät linkin perästä tunnuksin VT  DO  MT  OO.

Opettaja huolehtii, että lukuvuoden aikana suorituksia tulee merkittyä Wilmassa oppilaan CV:hen.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta
Käytännön taidot
Oma tuottaminen ja tiedonhallinta
tuottaminen

Käytetyt oppimisympäristöt

Edison   Office365   ViLLE   Bingel    YleAreena

OppilaanMaailma   e-oppi   Tabletkoulu   Koodikoulu

Käytetyt sovellukset

 Word   PowerPoint   Sway   OneNote   Pages   Keynote

Näppistaituri   Popplet   Padlet   Teams

Forms   GoogleForms   Socrative   Quizlet

ScratchJr   Code.org   Koodaustunti

iMovie   GarageBand    BookCreator