Digipassi luokat 3.-4.

Digipassin sisällöt ovat jaoteltu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat käytännön taidot, oma tuottaminen ja tiedonhallinta sekä vastuullinen ja turvallinen toiminta.

Osa sisältöotsikoista ovat linkkejä. Niiden takaa löytyy vinkkejä / ohjeita / materiaaleja kyseisen kokonaisuuden suorittamisen tueksi. Linkit erotat punaisesta väristä.

Linkki tulostusversioon

* Merkinnän saanut oppilas on opiskellut digitaalisia ympäristöjä ja sovelluksia hyödyntäen.

*Oppilas merkitsee osion suoritetuksi Wilmassa.

* Jos jokin osio on jäänyt suorittamatta, se tulisi täydentää seuraavilla luokka-asteilla.

 
Käytännön taidot

on käyttänyt aktiivisesti sähköisiä oppimisympäristöjä. L1, L4, L5

on tutustunut näppäimistön käyttöön kahdella kädellä. Näppistaituri. L5  (Linkki vie MPASSid sivustolle, jonka kautta palveluun kirjaudutaan edu-tunnuksin)

 osaa käsitellä ääntä ja kuvaa mobiililaitteella. L3, L5

on täyttänyt sähköisen kokeen, kyselyn tai lomakkeen. L1, L3, L4, L5, L7

on kokeillut koodausta useilla sovelluksilla. L1, L4, L5,  

Oma tuottaminen ja tiedonhallinta
Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Käytetyt oppimisympäristöt

Edison   Office365   ViLLE   Bingel    YleAreena

OppilaanMaailma   e-oppi   Tabletkoulu   Koodikoulu

Käytetyt sovellukset

 Word   PowerPoint   Sway   OneNote   Pages   Keynote

Näppistaituri   Popplet   Padlet   Teams

Forms   GoogleForms   Socrative   Quizlet

ScratchJr   Code.org   Koodaustunti

iMovie   GarageBand    BookCreator