Digipolku vuosiluokille 1-2

Liedon digipolun sisällöt on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat vastuullinen ja turvallinen toiminta, käytännön taidot, sekä oma tuottaminen ja tiedonhallinta. Osa sisältöotsikoista ovat linkkejä. Niiden takaa löytyy vinkkejä, ohjeita ja materiaaleja kyseisen kokonaisuuden suorittamisen tueksi. Linkit erotat punaisesta väristä.

Opettaja huolehtii, että lukuvuoden aikana suorituksia tulee merkittyä Wilmassa oppilaan CV:hen.

Uusien lukutaitojen vastaavuudet löydät linkin perästä tunnuksin VT  DO  MT  OO. 

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

osaa kirjautua koneelle omilla tunnuksillaan                     VT   DO

on tutustunut nettietikettiin                                                         VT   MT

vastuullisuus
Tutustuminen

tuntee tietokoneen osien tarkoituksen ja niiden nimet      DO

on kokeillut  pelillistä oppimista                                              DO   OO

on tutustunut koodauksen alkeisiin                                      DO  OO

on tutustunut näppäimistön käyttöön                                           DO   

Käytännön taidot, oma tuottaminen ja tiedonhallinta
tuottaminen

Käytetyt oppimisympäristöt

Desku, Office365, Bingel, ViLLE, Wilma, YleAreena, SanomaPro, Otavan Oppilaan maailma

Käytetyt sovellukset

Ekapeli, MyStory, BookCreator, Popplet, Padlet, Quizlet, Matatalab, ScratchJr