Digipassi luokat 1.- 2.

Digipassin sisällöt ovat jaoteltu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat vastuullinen ja turvallinen toiminta, käytännön taidot, sekä oma tuottaminen ja tiedonhallinta.

Osa sisältöotsikoista ovat linkkejä. Niiden takaa löytyy vinkkejä / ohjeita / materiaaleja kyseisen kokonaisuuden suorittamisen tueksi. Linkit erotat punaisesta väristä.

linkki tulostusversioon

* Merkinnän saanut oppilas on opiskellut digitaalisia ympäristöjä ja sovelluksia hyödyntäen.

* Opettaja tai oppilas merkitsee osion suoritetuksi Wilmassa.

* Jos jokin osio on jäänyt suorittamatta, se tulisi täydentää seuraavilla luokka-asteilla.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta
Tutustuminen
Käytännön taidot, oma tuottaminen ja tiedonhallinta

Käytetyt oppimisympäristöt

Edison, Office365, Bingel, ViLLE, Wilma, YleAreena

Käytetyt sovellukset

Ekapeli, MyStory, BookCreator, Popplet, Padlet, Quizlet, Box Island, Tynker, ScratchJr