Digipolku vuosiluokille 1-2

Liedon alkuopetuksen digipolun sisällöt on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat vastuullinen ja turvallinen toiminta, käytännön taidot, sekä oma tuottaminen ja tiedonhallinta. Sisältöotsikot ovat linkkejä, joiden takaa löytyy vinkkejä, ohjeita ja materiaaleja kyseisen kokonaisuuden suorittamisen tueksi. Linkit erotat punaisesta väristä.

Opettaja huolehtii, että lukuvuoden aikana suorituksia tulee merkittyä Wilmassa oppilaan CV:hen. Digipolun tavoitteiden tulostettava versio löytyy sivun alalaidan PDF-painikkeesta.

Uusien lukutaitojen vastaavuudet löydät linkin perästä tunnuksin VT  DO  MT  OO. 

UudetLukutaidot-Logot-RGB-vaaleatausta
Vastuullinen ja turvallinen toiminta

osaa kirjautua koneelle omilla tunnuksillaan                     VT   DO

on tutustunut nettietikettiin                                                         VT   MT

ViLLEssä oppilas voi testata digitietotaitojaan. Hae kurssi Uudet lukutaidot vuosiluokille 1-2 ja kopioi se käyttöösi. Ohjevideo opettajalle kurssin hakuun.

vastuullisuus
Tutustuminen

tuntee tietokoneen osien tarkoituksen ja niiden nimet      DO

on kokeillut  pelillistä oppimista                                              DO   OO

on tutustunut koodauksen alkeisiin                                      DO  OO

on tutustunut näppäimistön käyttöön                                           DO   

Käytännön taidot, oma tuottaminen ja tiedonhallinta
tuottaminen