WinPC, Wlan ja iPad. suhdeluku 1/2.Verkot

Tieto- ja viestintätekniikan käytön edellytyksenä on tehokas ja kattava langaton verkko.
Oppilaitokset / päiväkodit varustetaan tehokkailla langattomilla verkkoyhteyksillä, joilla pystytään
kattamaan alati kasvava tietoliikennemäärä. Verkkoyhteydet koostuvat oppilasverkosta,
hallintoverkosta ja vierailijaverkosta. Vierailijaverkko rakennetaan siten, että oppijoilla on
mahdollisuus hyödyntää omia laitteitaan (BYOD). Verkkojen kuuluvuus ja kapasiteetti mitoitetaan
niin, että se kattaa koko rakennuksen ja riittää oppilaitoksen sekä henkilökohtaisten laitteiden
käyttöön

Opetushenkilöstön laitteet

Opetushenkilöstölle hankitaan työn luonteesta johtuen kannettavat laitteet, joihin kuuluvat
tietokone, matkapuhelin henkilökohtaisella liittymällä sekä tarpeen vaatiessa etätyöyhteys.
Opetushenkilöstölle annetaan mahdollisuus valita työskentelytapoja parhaiten vastaava laite, joko
kannettava tietokone tai tablet -laite. Opetushenkilöstön koneet ovat hallintokoneita, jotka ovat
liitetty hallinnon toimialueeseen ja joiden elinkaareksi on määritelty neljä vuotta. Tietohallinto
vastaa laitteiden ylläpidosta ja niiden uusimisesta.

Oppilaslaitteet

Oppilaskoneissa painotetaan mobiililaitteita, kuten kannettavia työasemia ja tablet-laitteita (iPad).
Näiden laitteiden tavoitteellinen elinkaari on kuusi vuotta. Tietohallinto vastaa laitteiden ylläpidosta ja niiden uusimisesta. Kannettavat työasemat liitetään EDU-toimialueeseen ja kirjautuminen laitteille tapahtuu henkilökohtaisella salasanalla. Perusopetuksen tavoitetaso oppilaslaitteissa on yhden suhde kahteen, eli työasema per työpari. Oppilaiden sallitaan käyttää omia laitteitaan (BYOD) opiskelutarkoitukseen. Verkot rakennetaan siten, että tämä on mahdollista ja ne kestävät kasvavan laitemäärän.
Toisen asteen eli Liedon lukion tavoite on yhden suhde yhteen. Lukion oppilaat hankkivat laitteensa itse.

Syksyllä 2018 Liedon perusopetuksen laitekannan suhdeluku on 1 / 2,5, joka tarkoittaa laskennallisesti sitä, että yhtä laitetta kohden on 2,5 oppilaskäyttäjää.
Tablet- laitteet iPad

Liedon kunnassa tablet-laitteina  on käytössä Applen iPadit. IPadeja on hankittu kouluihin
yhteiskäyttölaitteiksi, oppilaiden henkilökohtaiseen käyttöön sekä opettajille. IPadien hallinta on
toteutettu Mobile Device Management (MDM) palvelun avulla. Tämän palvelun kautta hallitaan itselaitetta ja laitteisiin tehtäviä ohjelma-asennuksia. Ohjelmat hankitaan keskitetysti Applen VVP-ohjelman avulla.

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen laitteet

Laitekanta koostuu pääasiassa tablet-laitteista, joita on hankittu kaikkiin Liedon kunnan varhaiskasvatusta ja esiopetusta antaviin yksiköihin, siten että jokaisessa ryhmässä on laitteita lasten käytössä.