Uusien lukutaitojen tavoitteet vastaavat suurilta osin digipolkumme tavoitteita, kuten alla olevassa listassa on nähtävissä. Nykyisestä toimistotyöpainotuksesta on toki tarvetta suuntautua ymmärtämään paremmin algoritmien ympäröimää arkeamme. Osallisuus, vastuullisuus ja turvallisuus etusijalla kaikessa digitaalisessa toiminnassa. Itse kokeilemalla ja tutkimalla opimme parhaiten, niin oppilaat, kuin opettajatkin! 

Uudet lukutaidot - tehtäviä ja pohdittavaa

Digipolku luokille 7-9

 Tulostusversio Digipassiin (2018)

 • osaa sujuvasti hyödyntää sähköisiä oppimisympäristöjä ja robotiikkkaa     DO  MT   OO
 • tietää hyvän työskentelyergonomian periaatteet ja merkityksen     VT
 • hallitsee hyvän tekstinkäsittelytavan     DO  MT  
 • hallitsee esitysgrafiikkaohjelman perustoiminnot     DO  MT  
 • hallitsee taulukkolaskennan perustoiminnot     DO
 • osaa dokumentoida projektityön vaiheet sekä yksin että yhteistyössä työparin/ryhmän kanssa     DO  MT  
 • osaa tehdä lyhyen elokuvan/opetusvideon soveltaen monipuolisesti elokuvallisen kerronnan keinoja   DO  MT  
 • osaa täyttää verkossa kokeita, testejä ja itsearviointeja useilla sovelluksilla/ohjelmilla     DO  MT  
 • osaa koodata lyhyen ohjelman jollain kirjoitettavalla ohjelmointikielellä     OO
 • osaa toteuttaa algoritmien avulla piirroksia, animaatioita tai pelejä    OO 
 • hallitsee sähköisen vuorovaikutuksen     DO  MT  
 • hallitsee tiedonhaun perusperiaatteet     DO  MT  OO
 • hallitsee kuvankäsittelyn perustaidot      DO  MT  
 • hallitsee tietoturvan perusperiaatteet, osaa suojautua tietoturvariskeiltä    VT  DO
 • huomioi tekijänoikeudet töissään ja hallitsee lähdeviittaukset     VT
 • on tutustunut digitaalisiin mittalaitteisiin     DO  MT  
 • on tutustunut erilaisiin simulaatioihin     DO  MT  
 • on tuottanut musiikkia digitaalisesti useisiin käyttötarkoituksiin     DO  MT  

Huom! Jokaisen syyskauden alussa oppilaiden tulee kirjautua SanomaPro-sivustolle, jotta tiedot päivittyvät! Muuten jopa lukiolaiset näkyvät vielä alakoulun oppilasryhmissä.

Ohjeita tietokoneen hyödyntämiseen opiskelussa

Stream näyttötallennus

Tallenna windows-koneen näytön tapahtumat Stream-palvelussa ja jaa materiaali omasta OneDrivesta.

Linkki videoon, joka opastaa QR-koodin luomisessa

Luo QR-koodi, jonka avulla oppilaat pääsevät mobiililaitteella helposti haluamaasi nettiosoitteeseen. Ohjevideoon pääsee myös oheisesta QR-koodista.

Whiteboard – yhteissuunnittelua, tehtävänjakoa ja esityksiä isolla taululla. OneNote saattaa tuntua tämän jälkeen kömpelöltä.