Digipassi luokat 7.-9.

Tulostusversio: Digipassi 7.-9.

Jokaisen vuosiluokan alussa oppilaat kirjautuvat SanomaPro-sivustolle, jotta tiedot päivittyvät!

 • osaa sujuvasti hyödyntää sähköisiä oppimisympäristöjä, L1, L3, L5
 • tietää hyvän työskentelyergonomian periaatteet ja merkityksen, L3, L6
 • hallitsee hyvän tekstinkäsittelytavan, L3, L5, L6
 • hallitsee esitysgrafiikkaohjelman perustoiminnot, L3, L4, L5, L6
 • hallitsee taulukkolaskennan perustoiminnot, L3, L5, L6
 • osaa dokumentoida projektityön vaiheet sekä yksin että yhteistyössä työparin/ryhmän kanssa, L1, L2, L4, L5, L6
 • osaa tehdä lyhyen elokuvan/opetusvideon, L1, L2, L4, L5, L7
 • osaa täyttää verkossa kokeita, testejä ja itsearviointeja useilla sovelluksilla/ohjelmilla, L1, L4, L5
 • osaa koodata lyhyen ohjelman jollain kirjoitettavalla ohjelmointikielellä, L1, L4, L5
 • hallitsee sähköisen vuorovaikutuksen, L2, L3, L4, L5, L6, L7
 • hallitsee tiedonhaun perusperiaatteet, L1, L3, L4, L5, L6
 • hallitsee kuvankäsittelyn perustaidot, L2, L4, L5
 • hallitsee tietoturvan perusperiaatteet, osaa suojautua tietoturvariskeiltä, L1, L3, L4, L5, L6
 • huomioi tekijänoikeudet töissään ja hallitsee lähdeviittaukset, L3, L4, L5, L6
 • on tutustunut digitaalisiin mittalaitteisiin, L1, L4, L5
 • on tutustunut erilaisiin simulaatioihin, L1, L4, L5
 • on harjoitellut musiikintekoa digitaalisesti, L2, L5