Steam - Oivaltamista ja innovointia tekniikkaa apuna käyttäen

STEAM – oppiminen ja opetus on pedagoginen toimintamalli, jonka keskiössä on luova-ajattelu. Oppimisessa yhdistellään laaja-alaisesti tutkien ja kokeillen eri oppiaineryhmien sisältöjä ja teknologian mahdollisuuksia toisiinsa.  

STEAM- kokonaisuuksissa oppimisprosessi, oppilaslähtöisyys ja yhteisöllinen oppinen ovat keskiössä. Oppimisprosessit alkavat monesti innovoinnista ja tutkimisesta, edeten oppimiskokonaisuuksille luonteenomaisten toteutustapojen, kuten esimerkiksi askartelun, rakentelun, ohjelmoinnin ja digitaalisen tuottamisen, kautta valmiiseen lopputuotokseen.

STEAM tulee sanoista science, technology, engineering, arts and math.

Matatalab robotti ja majakka

Apua tekemiseen ja välineet lainaan

Tutor-logo

Liedon kunnan opettajana voit lainata käyttöösi STEAM-opetukseen sopivia välineitä. Lainattavat välineet  ja tietoa niiden hyödyntämiseen löydät tältä sivustostolta. Opettajien apuna toimii steam-tutor Mikael Vaalgamaa (lukuvuoden 2021-22) ja apua saat myös oman koulusi digitutorilta.

Hyvänä esimerkkinä voidaan nostaa esiin 3D-tulostamisteknologian hyödyntäminen taito- ja taideaineissa. Oppilaille annetaan tehtäväksi suunnitella oma avaimenperä tms.  pienehkö käyttöesine. 

Prosessi alkaa toteutettavan esineen ominaisuuksien tutkimisesta ja uuden mallin innovoinnista.

Tämän jälkeen aloitetaan luonnostelu ja muotoilun suunnitteleminen, joka monesti on hyvä tehdä perinteisin menetelmin ja työvälinein.

Tuotteen suunnitelman valmistumisen jälkeen, mallinnetaan se 3d-suunnittelutyökalulla, kuten https://www.tinkercad.com/  

3d-mallinnus siirretään tulostimelle ja tuotetaan valmiiksi.

Kuvassa 3d-tulostin