Steam - Oivaltamista ja innovointia tekniikkaa apuna käyttäen

STEAM – oppiminen ja opetus on pedagoginen toimintamalli, jonka keskiössä on luova ajattelu. Oppimisessa yhdistellään laaja-alaisesti tutkien ja kokeillen eri oppiaineryhmien sisältöjä ja teknologian mahdollisuuksia toisiinsa.  

STEAM- kokonaisuuksissa oppimisprosessi, oppilaslähtöisyys ja yhteisöllinen oppiminen ovat keskiössä. Oppimisprosessit alkavat monesti innovoinnista ja tutkimisesta, edeten oppimiskokonaisuuksille luonteenomaisten toteutustapojen, kuten esimerkiksi askartelun, rakentelun, ohjelmoinnin ja digitaalisen tuottamisen kautta valmiiseen lopputuotokseen.

STEAM tulee sanoista science, technology, engineering, arts and math.

Matatalab robotti ja majakka
Matatalab opettaa ohjelmointia hauskasti. Digipassin ohjeisiin pääset yllä olevasta painikkeesta!

Apua tekemiseen ja välineet lainaan

Liedon opettajana voit lainata käyttöösi STEAM-opetukseen sopivia välineitä. Tietoa niistä ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista löydät tältä sivustolta.  Opettajien apuna, ja tarvittaessa laitteiden toimittajana kouluille, toimii perusopetuksen digitutor Arto Kortelainen (lukuvuoden 2022-23) ja apua saat myös oman koulusi digitutorilta ja kollegoilta.

Teamsin DigiLieto-OpenLive on kaikille Liedon opettajille avoinna oleva tiimi, josta löytyy materiaalia ja vinkkejä laitteiden ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöön. Piilotetut kanavat saat auki valitsemalla ne itsellesi näkyviin. Lainalaitteiden sijainti ja varaukset on nähtävissä STEAM- kanavalla.

Hyvänä esimerkkinä voidaan nostaa esiin 3D-tulostamisteknologian hyödyntäminen taito- ja taideaineissa. Oppilaille annetaan tehtäväksi suunnitella oma avaimenperä, leimasin tms.  pienehkö käyttöesine. 

Prosessi alkaa toteutettavan esineen ominaisuuksien tutkimisesta ja uuden mallin innovoinnista. Tämän jälkeen aloitetaan luonnostelu ja muodon suunnittelu.

Suunnitelma mallinnetaan 3d-suunnittelutyökalulla, kuten Tinkercad. Opettaja voi luoda Tinkercadiin ryhmän ja oppilaat kirjautuvat opettajan antamilla koodeilla omille suunnittelutyöpöydilleen.

Valmis 3d-mallinnus siirretään tulostimelle tulostettavaksi.

3Dt