OpenLive-koulutukset

OpenLive on Liedon kunnan opetushenkilöstölle avoin etäkoulutuskanava. Kanavan löydät  opetuksen Teamsista nimellä Digilieto –OpenLive.

Kanavalla järjestetään täsmäkoulutuksia alla olevan koulutuskalenterin mukaan.  Sisältökohdasta löydät kuvaukset koulutusisällöistä ja ne Digipassin tavoitteet, joihin kyseinen koulutustuokio pureutuu.

 

Koulutuksiin pääset liittymään oman Teamsin kalenterisi kautta tai koulutusajankohtana Digilieto – OpenLive tiimin viestit-ketjuun tulevalla linkillä. Koulutuslinkki ilmestyy vasta kokouksen alkaessa.

Koulutukset ovat kestoltaan n. 15-30 minuuttia, jonka jälkeen on noin 15 minuutin mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä ja keskustella koulutusaiheesta.

Huomaan, että kaikki koulutukset nauhoitetaan ja ne ovat saatavilla myös jälkikäteen. Vain koulutusosa nauhoitetaan ja nauhoitus katkaistaan lopun kysymysosion ajaksi.

Tallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen OpenLive tiimin videokanavalla.

Koulutusajat ja -aiheet:

20.10.2020 14:30-15:30

Forms– Sähköinen koe

Koulutuksessa käydään läpi Formsin ominaisuuksia, tehdään esimerkkikoe ja esitellään eri tapoja jakaa koe oppilaille.

Digipassin sisällöt:

29.10.2020 14:30-15:30

Sway – Perusteet

Tutustutaan Sway-ohjelmaan, toteutetaan sähköinen julkaisu.

Osaa dokumentoida projektityön eri vaiheet

02.11.2020 14:30-15:00

OneDrive- perusteet

Tutustutaan OneDriven käyttöön

Digipassin sisällöt:

osaa työskennellä jaetulla asiakirjalla

3.11.2020 14:30-15:00

Näppistaituri-käyttöönotto

Kirjaudutaan Näppistaituriin. Asetetaan omalle ryhmälle omistaja. Valitaan ryhmälle tehtävät.

Näppäimistön käyttö on sujuvaa kahdella kädellä

10.11.2020 14:30-15:30

Luokka Tiimin perustaminen. Teamsin tehtävät (Teams)

Tutustutaan Teamsin tehtäviin. Tehtävän määrittely, tehtävän anto, tehtävän tarkastaminen ja palauttaminen.

17.11.2020 14:30- 15:15

Excelin alkeet

Tutustutaan Excel taulukkolaskentaan.

    • Tehdään lukujärjestys
    • Lasketaan koearvosanojen keskiarvo
    • Tehdään diagrammi

 

  • On kokeillut taulukkolaskentaa
OpenLive – koulutukset