OpenLive – koulutukset

OpenLive – koulutukset

OpenLive-koulutukset OpenLive on Liedon kunnan opetushenkilöstölle avoin etäkoulutuskanava. Kanavan löydät  opetuksen Teamsista nimellä Digilieto –OpenLive. Kanavalla järjestetään täsmäkoulutuksia alla olevan koulutuskalenterin mukaan.  Sisältökohdasta löydät kuvaukset koulutusisällöistä ja ne Digipassin tavoitteet, joihin kyseinen koulutustuokio pureutuu. Koulutuksiin pääset liittymään oman Teamsin kalenterisi kautta tai koulutusajankohtana Digilieto – OpenLive tiimin viestit-ketjuun tulevalla linkillä. Koulutuslinkki ilmestyy vasta kokouksen alkaessa. Koulutukset ovat kestoltaan n. 15-30 minuuttia, jonka jälkeen on noin 15 minuutin mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä ja keskustella koulutusaiheesta. Huomaan, että kaikki koulutukset nauhoitetaan ja ne ovat saatavilla myös jälkikäteen. Vain koulutusosa nauhoitetaan ja nauhoitus katkaistaan lopun kysymysosion ajaksi. Tallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen OpenLive tiimin videokanavalla. Koulutusajat ja -aiheet: 20.10.2020 14:30-15:30 Forms– Sähköinen koe Koulutuksessa käydään läpi Formsin ominaisuuksia, tehdään esimerkkikoe ja esitellään eri tapoja jakaa koe

Minecraft Education – live

Minecraft Education – live

Minecraft Education Edition (MEE) Teams-live 16.9.2020 klo 14.00 Linkki MEE-liveen: http://bit.ly/LietoMEE Tarkempi koulutussisältö (PDF) löytyy osoitteesta: http://bit.ly/LietoMEEliveohjelma Katso tilaisuuden: Videomainos Liedon kunnan oppilailla ja opettajilla on osana Office365 lisenssejä mahdollisuus käyttää Microsoftin Minecraftin koulutusversiota (MEE).  MEE-livessä Littoisten koulun opettaja Juho Ellilä perehdyttää sinut pelillisin esimerkein Minecraftin alkeisiin. Live on suunnattu opetushenkilöstölle ja se on kaikkien vapaasti katsottavissa. Tilaisuus nauhoitetaan ja se on katsottavissa samasta linkistä myös jälkikäteen. Mikä on Minecraft? Minecraft Education Edition (MEE) on pelillinen avoin toimintaympäristö, joka tarjoaa puitteet luovuudelle, mielikuvitukselle, yhteistyölle ja ongelmanratkaisulle. MEE on kehitetty opetuksen tarpeisiin ja ympäristöstä löytyy mm. valmiita oppimiskokonaisuuksia ja työkalut oppimisen dokumentointiin. Minecraftilla voit luoda innostavan pelillisen oppimiskokonaisuuden mihin tahansa sisältöön. • MEE sisältyy Liedon Office365 lisenssiin ja on käytettävissä edu-tunnuksin.• MEE

POINTTI

Opetushallitus rahoittaa hanketta

POINTTI Positiivinen interventio aggressiotilanteisiin 16.8.2018 – 30.05.2020 Loppuraportti perustuu Marina Harjunpään Turun AMK:lle tekemään sosionomi-koulutuksen lopputyöhön.  Loppuraportti Jokilaakson koulun pienryhmäopetuksessa pilotoitiin Opetushallituksen rahoittamana uudenlaista ohjaustyön mallia elokuusta 2019 alkaen. Hankkeen työnimeksi rakentui ”Pointti”, joka on lyhennelmä sanoista positiivinen interventio. Hankkeen oli tarkoitus etsiä ja luoda vaihtoehtoista toimintatapaa tilanteeseen, joissa yksittäisten oppilaiden koulunkäynnin vaatimuksiin ei pystytä vastaamaan luokkamuotoisella pienryhmäopetuksella, vaan koulunkäyntiä on tarpeen keventää ja tukea arkea lähikoulussa toteutuvan intervention keinoin. Uudenlaisella toimintamallilla on tarkoitus pyrkiä pois ”poislähettämisen kulttuurista”, jossa kriisiytyneessä tilanteessa oppilaalle aletaan etsiä paikkaa esimerkiksi toisesta koulusta.  Positiiviseen pedagogiikkaan ja luonteenvahvuuksien tunnistamiseen tehtiin yhteistyötä Mightifier-yrityksen kanssa.  Pointin avulla pystyttiin tarjoamaan ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä voimaannuttavaa, positiivista vuorovaikutusta ja luottamussuhdetta koulun sisällä toimivan aikuisen kanssa. Mightifier-sovelluksen avulla pyrittiin tukemaan oppilaan ryhmään kuuluvuutta ja vahvistaa sekä oppilaan että ryhmän vahvuuksien

Etäopetus poikkeustilanteissa

Etäopetus poikkeustilanteissa Etäopetuksen järjestämisessä toimitaan oman esimiehen antaman ohjeistuksen mukaan. Opetuksen järjestämisessä on tärkeää aloittaa tuttujen työvälineiden ja menetelmien avulla huomioiden oppilaiden ikätaso. Opetusta pyritään vähitellen laajentamaan monipuolisempien välineiden pariin. Tärkeintä alkuvaiheessa on saada viestit välitettyä oppilaille. Alla on listattu niitä etäopetuksen keinoja, joita Liedon kunnan palveluihin tällä hetkellä kuuluu. Wilma Wilma on kaikille koululaisille tuttu väline ja sen kanssa on ehdottomasti helpoin aloittaa. Wilman avulla voit lähettää oppilaille luokka/ryhmäkohtaisia viestejä, joilla välitetään tehtäviä. Oppiminen tapahtuu oppikirjojen ja muun saatavilla olevien materiaalien avulla. Teams Teams on osa Office365 palvelua, johon kaikilla Liedon opettajilla ja oppilailla on henkilökohtaiset tunnukset. Teamsilla voit järjestää monipuolista vuorovaikutteista verkko-opetusta kuten: Jakaa oppilaille materiaalia tiimien materiaali-kansioissa Laatia erilaisia tehtäviä, määritellä palautusaikataulut,  pisteyttää ja arvioida tehtävät. Pitää

Varhennettu kielenopetus vauhtiin Liedossa!

englanninkielen kuvakortteja

KieliLieto-hanke vauhdittaa varhennettua kielenopetusta Liedossa englannin kielen opetus on varhennettu alkamaan toiselta luokalta jo 2016 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä, joten alkuopettajilla on jo aiempaa kokemusta englannin opettamisesta.   Kielten tutortoiminta alkuun Liedon kunnan kaksi kielen tutor -opettajaa valittiin keväällä 2019. Ensimmäinen tutustuminen projektiin tehtiin projektin koordinaattorin tapaamisessa toukokuussa.  Liedossa aloitettiin kielen varhennuttua englannin opetusta antavien opettajien verkostoituminen kutsumalla kaikkien koulujen edustajat syyskuussa yhteiseen. tapaamiseen. Kaikilla kouluilla on tapaamisen jälkeen yhteyshenkilö, jonka kautta Liedon kielitutorit välittävät ajankohtaista tietoa kouluille.  Teams -ohjelmaan on perustettu mahdollisuus liittyä Kieli-Lieto -yhteisöön, jossa koulutuksista saatuja linkkivinkkejä jaetaan sekä tietoa ajankohtaisista tilaisuuksista Liedon kunnan kaksi kielen tutor -opettajaa valittiin keväällä 2019. Ensimmäinen tutustuminen projektiin tehtiin projektin koordinaattorin tapaamisessa toukokuussa.   Liedossa aloitettiin kielen varhennuttua englannin opetusta antavien opettajien verkostoituminen kutsumalla kaikkien koulujen

Liedon Wilman kirjautumisosoite on muuttunut

Wilman palvelinsiirto on tehty ja Liedon Wilman löydät jatkossa osoitteesta: https://lieto.inschool.fi Mobiilisovelluksessa tilille pitää kirjautua uudelleen. Kirjautumisessa tarvitsette Wilma-salasanaa. Mikäli ette muista salasanaanne, voitte uusia sen Wilman etusivun linkistä: Unohditko salasanasi?  Salasanan vaihdossa pitää käyttää Wilman selainversiota. Mikäli salasanan vaihto ei onnistu linkin kautta, olkaa ensisijaisesti yhteydessä oman oppilaitoksen / yksikön johtajaan. Mobiilisovelluksessa (Android) tili tulee uusia seuraavasti: 1. käynnistä mobiilisovellus 2. poista tili painamalla tunnusta muutama sekunti ja valitse delete 3. lisää tili uudestaan joko nettiversion etusivulta löytyvän QR-koodin avulla (vaatii kirjautumisen) tai osoitetta lieto.inschool.fi käyttäen Mobiilisovelluksessa (iOS) tili tulee uusia seuraavasti: 1. käynnistä mobiilisovellus 2. aloita tilin poistaminen siirtymällä roolit sivulle, jossa näkyy kaikki sovellukseen liitetyt tilit. 3. valitse muokkaa ja paina punaista ympyrää, jonka sisällä miinusmerkki. Valitse

Liedon Wilmassa käyttökatko

Hyvät Wilma-käyttäjät, Keskiviikkona 29.1.2020 alkaen klo 16.00 oppilashallintojärjestelmä siirretään uudelle palvelimelle. Varauduthan siihen, että siirtotoimenpiteet aiheuttavat Wilma-palveluihin käyttökatkon.  Wilman uusi osoite 31.1.2020 iltapäivästä alkaen on https://lieto.inschool.fi Mobiilisovelluksessa tilille tulee kirjautua uudestaan päivityksen jälkeen. Kirjautumisessa tarvitsette Wilma-salasanaa. Mikäli ette muista salasanaanne, voitte uusia sen Wilman etusivun linkistä: Unohditko salasanasi?  Salasanan vaihdossa pitää käyttää Wilman selainversiota. Mikäli salasanan vaihto ei onnistu linkin kautta, olkaa ensisijaisesti yhteydessä oman oppilaitoksen johtajaan.

Office 365, uudet oppimisen työkalut

Office 365, uudet oppimisen työkalut

Microsoft on julkaissut Office365 alustalleen uusia oppimisen työkaluja. Syventävä lukuohjelma on laajentunut mahdollisuudella tehdä kielen käännöksiä, joko sana tai koko teksti kerrallaan. Sanakäännöksissä voit myös kuunnella sanan puhuttuna niin alkuperäisellä kuin käännetyllä kielelläkin. Hienona lisänä on kuvasymbolien käyttö käännettyjen sanojen yhteydessä. Syventävä lukuohjelma löytyy monesta Office365 sovelluksesta. Helpoiten pääset alkuun hyödyntämällä sitä Wordissa. Katso lyhyt esittelyvideo syventävän lukuohjelman käytöstä. Linkki videoon. Matematiikan oppimistyökalu löytyy OneNote-sovelluksesta. Työkalun toimintaperiaate on yksinkertainen. Se ratkaisee sivulle kirjoitetun laskulausekkeen. Pelkkä laskun ratkaiseminen ei kuitenkaan ole toiminnon päätarkoitus, vaan juju on siinä, että pystyt tarkastelemaan laskun ratkaisemista vaihe vaiheelta. Ohjelma myös opastaa, mitä jokaisessa ratkaisuvaiheessa pitää tehdä. Tämän lisäksi yhdellä napin painalluksella on mahdollista luoda lisää kyseiseen laskuun liittyviä harjoitustehtäviä. Katso lyhyt esittelyvideo matematiikan oppimistyökalun käytöstä.

OpenDigi

OpenDigi

OpenDigi Liedon kunta on mukana OpenDigi-kehittäjäyhteisössä, jonka yhtenä tavoitteena on opettajien opetussuunnitelman toteuttamista tukevan digiosaamisen kehittäminen.  Hankkeen kehittäjäkoulutoimintaan on Liedosta osallistunut Ilmaristen ja Loukinaisten koulut. Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä OpenDigi on kehittäjäyhteisö, joka syntyy Opetus- ja kulttuuriministeriönrahoittamana ajalla 1.9.2017- 31.8.2020. OpenDigissä on mukana Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä Suomen yliopisto, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto sekä kunkin alueen aktiivisia kehittäjäkouluja. Lisää OpenDigi-hankkeesta voit lukea sivustolta www.opendigi.fi Toiminta kehittäjäkouluissa Osana OpenDigi-hanketta opettajaopiskelijat suunnittelivat oppimiskokonaisuuksia, joita he toteuttivat yhdessä kehittäjäkoulujen opettajien kanssa. Oppimiskokonaisuudet Avaruusseikkailu Robotiikan peusteet Kuvataiteen portfolio Tarinallinen, visuaalinen ja toiminnallinen oppimiskokonaisuus Lego -robotiikkaan tutustuminenTyöskentelyn arviointia ja oppilastutorointia Avaa PDF Avaa PDF Avaa PDF Löytöretket Kertolaskun junnaus Verkkolehti Historian opiskeluakoulun lähiympäristössä Toiminnallista matikkaa tiimeissä Kestävän kehityksen verkkolehti Avaa PDF Avaa PDF