ViLLEn perusteet

ViLLEn perusteet

ViLLE:n perusteet   ViLLE:n perusteista järjestetään kaksi saman sisältöistä koulutusta. 27.10.2021 klo 14.30- 16.30, Liedon kunnantalo, valtuustosali  Ilmoittaudu 27.10.2021 Ville-koulutukseen     4.11.2021 klo 14.30-16.30, Liedon kunnantalo, valtuustosali Ilmoittaudu 4.11.2021 Ville-koulutukseen   Koulutuksissa tutustutaan VILLEen ja luodaan opettajatunnukset VILLEn käyttöä varten. Perustetaan ensimmäinen opintojakso, joko matematiikasta tai suomen kielestä. Tutustutaan oppilaiden eriyttämisen työkaluihin. Koulutuksen jälkeen opettaja saa oikeuden käyttää VILLEä opetuksessa ja mahdollistaa jatkossa osallistumisen asiantuntijakoulutukseen, jonka jälkeen voi luoda kolme VILLE- opettajatunnusta vuosittain. Koulutus järjestetään Liedon kunnantalon valtuustosalissa (auditorio). Tilan koosta johtuen, tilaisuus voidaan järjestää terveysturvallisesti turvavälein.   Koulutus on ilmainen Liedon opettajille Kouluttaja: Arto Kortelainen   Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu Osallistujia: max 15 Vaatimukset: Kannettava tietokone Taso: perehdytys Lisätietoja VILLEstä: https://oppimisanalytiikka.fi/ville  

ThingLinkin perusteet (Teams)

ThingLinkin perusteet (Teams)

ThingLinkin perusteet Teams-koulutus:  24.11. klo 14.30-15.30 (1h) ThingLinkin avulla voit lisätä helposti lisätietoja ja linkkejä kuviin, videoihin, 360° kuviin, 360° videoihin sekä 3D-malleihin, ja näin luoda innostavia oppimiskokemuksia. Tässä koulutuksessa opit ThingLinkin peruskäytön ja kuinka voit hyödyntää sitä pedagogisesti järkevällä tavalla oppilaidesi kanssa.  Tutustu ThingLinkiin osoitteessa www.thinglink.com.  Katso myös lyhytvideosarjamme ThingLinkin pedagogisesta käytöstä tästä linkistä https://www.thinglink.com/video/1442045840880304131 Kouluttaja: Henri Pennanen, Thinglink

Lukutaito vahvaksi

okm minedu.fi

Tulevaisuuden osaamisen turvaamiseksi on löydettävä uusia keinoja ja menetelmiä, joilla innostetaan lapsia lukemaan ja joiden avulla kehitetään kielellistä kehitystä tukevia oppimisympäristöjä ja toimia.  Lukutaito vahvaksi -hankkeen päätavoitteeksi on kirjattu  lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistavien toimenpiteiden toteuttaminen esi-  ja alkuopetusikäisten lasten piirissä. Tavoitteden saavuttamiseksi hankkeelle on palkattu lukukoordinaattori, jonka tehtävänä on innostaa ja motivoida lapsia lukemisen piiriin sekä antaa opetushenkilöstölle uusia työvalineita lukuinnostuksen ja -taidon kehittämistä varten.  Liedon kunnan opettajat voivat varata lukukoordinaattorin esi- ja alkuopetuksen ryhmiin esittämään elävää tarinankerrontaa ja inspiroimaan lapsia tarinoiden äärelle. Vierailuihin voidaan yhdistää myös työpajatoimintaa.  Tarinat kehittävät mielikuvitusta, ilmaisua, kielitaitoa, tunnetaitoja ja kulttuurien tuntemusta. Tarinoilla voidaan alustaa jotain haluttua teemaa (auttaminen, erilaisuuden hyväksyminen, vaikeista tilanteista selviäminen, jne.) tai innostaa tiedonhankintaan. Tarinoiden avulla voimme perehtyä kulttuuriperintöön ja oppia

Varhaiset viestijät

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Vuorohoidon arjessa voi näkyä erirytmisyys, epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus . Nämä samat ilmiöt heijastuvat yhteistyöhön huoltajien kanssa. Kaksi tehokasta keinoa vaikuttaa näihin on parantaa viestintää ja vahvistaa osallisuutta. Hankkeen tavoitteena on digitalisaation keinoin luoda uusia helppoja ja monipuolisia toimintamalleja, jotka tukevat viestintää henkilöstön sekä henkilöstön ja huoltajien välillä. Hankkeen kautta vahvistamme yhteistyötä ja vuorovaikutusta, aktivoimme huoltajia sekä lisäämme lasten osallisuutta päiväkodin arjessa mm. pedagogiseen dokumentoinnin aineiston tuottajina. Hankeaika 1.8.2021 – 30.6.2028 Valtion erityisavustus:  34 200 €

Vakatuutori

Tutor-logo

Vakatuutori On Opetus- ja kulttuuriministeriön valtion erityisavustuksella rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteena on taata Liedon kunnan varhaiskasvatuksen oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia Tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Hankkeen avulla Liedon kunnan digipolkua laajennetaan varhaiskasvatusikäisiin oppijoihin. Digipolun sisällöt nojaavat valtakunnalliseen Uudet lukutaidot -ohjelmaan.  Toisena päätavoitteena on varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön tukeminen ammatillisessa kehittymisessä. Painopisteenä pedagogisesti perusteltujen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien työtapojen kehittäminen em. kehittämisohjelman kuvausten ja paikallisten suunnitelmien perusteella. Hankkeen tuloksista raportoidaan tällä sivustolla sekä AOE-sivustolla. Hankeaika 1.8.2021 – 31.12.2022 Valtion erityisavustuksen määrä: 28 000 €

Digitaidot 360°

Digitaidot 360 logo

Hankkeessa toteutetaan uudenlainen, oppilaiden digitaalisten taitojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tähtäävä verkkopalvelu, joka pohjautuu opetussuunnitelman tavoitteisiin, kuntien TVT-suunnitelmiiin ja digitaalisten taitojen oppimispolkuihin. Perusopetuksen vl. 1-6 oppilaat voivat opetella ja kerrata TVT-taitoja monimediaista tuottamista ja yhteisöllisyyttä tukevassa, interaktiivista 360°-, VR- ja AR -materiaalia ja videota hyödyntävässä ympäristössä. Palvelu tulee kansallisesti käytettäväksi. Hankkeen aikana Kaarinan ja Liedon alakoulujen opettajat ja oppilaat saavat käyttöönsä Thinglink-lisenssit. Opettajia osallistetaan materiaalien tuotantoon ja palvelun sisältöjen suunnitteluun. Lue lisää Digitaidot 360 hankkeesta Kaarinan kaupungin kehittämissivustolla

Kielipolku

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Liedon kunnan kielipolku Liedon kunnan kieliohjelma kattaa kielten opiskelun perusopetuksen vuosiluokkien 1.- 9. aikana. Oppilaalla on mahdollisuus valita, opiskeleeko hän alakoulun aikana kahta vai kolmea vierasta kieltä. Valittavat kielet ovat pakollisen ensimmäisellä vuosiluokalla alkavan A1-kielen (englanti) lisäksi neljännellä luokalla valittava valinnainen A2 –kieli, joko ruotsi tai saksa, sekä kuudennella kaikille yhteinen B1-kieli ruotsi. Yläkoulussa kielitarjonta rikastuu vielä kahdeksannella luokalla alkavalla valinnaisella B2-kielellä, jolloin oppilaalla on mahdollista opiskella edellä mainittujen lisäksi myös ranskan kieltä.  Kielivalintojen toteutumisen edellytyksenä on, että kyseisen kielen ryhmä perustetaan.  Kieliryhmä perustetaan, jos siihen ilmoittautuu lautakunnan määrittelemän minimimäärän verran oppilaita. Kielten opiskeluun sitoudutaan aina koko peruskoulun ajaksi. Liedon kielipolku on toteutettu KieliLieto- hankkeen myötä, joka on osa opetushallituksen 2019-2020 rahoittamaa kielten tutoropettajatoimintaa. A1 Varhennettu kieli Liedon kunnan kieliohjelman

Pienryhmätilat Teamsissa

Pienryhmätilat Teamsissa Microsoft Teamsiin on tullut mahdollisuus hyödyntää pienryhmätiloja. Toiminnolla voit jakaa oppilaasi pienryhmähuoneisiin, jossa he voivat työskennellä yhdessä antamasi tehtävän parissa. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen yhteisöllisen oppimisen työtavoissa, kuten ryhmätöissä ja kieltenopetuksen keskusteluharjoituksissa. Opettaja voi itse määritellä huoneiden lukumäärän ja tätä kautta huoneissa olevien oppiladen määrän. Esimerkkinä viisi huonetta kymmenen oppilaan tunnilla tarkoittaa kahta oppilasta per huone.  Ota pienryhmätilat käyttöön Teamsissa (videolinkki) Microsoftin video-ohje: How to use breakout rooms in Microsoft Teams (Youtube)

OpenLive – koulutukset

OpenLive – koulutukset

OpenLive-koulutukset OpenLive on Liedon kunnan opetushenkilöstölle avoin etäkoulutuskanava. Kanavan löydät  opetuksen Teamsista nimellä Digilieto –OpenLive. Kanavalla järjestetään täsmäkoulutuksia alla olevan koulutuskalenterin mukaan.  Sisältökohdasta löydät kuvaukset koulutusisällöistä ja ne Digipassin tavoitteet, joihin kyseinen koulutustuokio pureutuu. Koulutuksiin pääset liittymään oman Teamsin kalenterisi kautta tai koulutusajankohtana Digilieto – OpenLive tiimin viestit-ketjuun tulevalla linkillä. Koulutuslinkki ilmestyy vasta kokouksen alkaessa. Koulutukset ovat kestoltaan n. 15-30 minuuttia, jonka jälkeen on noin 15 minuutin mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä ja keskustella koulutusaiheesta. Huomaan, että kaikki koulutukset nauhoitetaan ja ne ovat saatavilla myös jälkikäteen. Vain koulutusosa nauhoitetaan ja nauhoitus katkaistaan lopun kysymysosion ajaksi. Tallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen OpenLive tiimin videokanavalla. Koulutusajat ja -aiheet: 20.10.2020 14:30-15:30 Forms– Sähköinen koe Koulutuksessa käydään läpi Formsin ominaisuuksia, tehdään esimerkkikoe ja esitellään eri tapoja jakaa koe

Minecraft Education – live

Minecraft Education – live

Minecraft Education Edition (MEE) Teams-live 16.9.2020 klo 14.00 Linkki MEE-liveen: http://bit.ly/LietoMEE Tarkempi koulutussisältö (PDF) löytyy osoitteesta: http://bit.ly/LietoMEEliveohjelma Katso tilaisuuden: Videomainos Liedon kunnan oppilailla ja opettajilla on osana Office365 lisenssejä mahdollisuus käyttää Microsoftin Minecraftin koulutusversiota (MEE).  MEE-livessä Littoisten koulun opettaja Juho Ellilä perehdyttää sinut pelillisin esimerkein Minecraftin alkeisiin. Live on suunnattu opetushenkilöstölle ja se on kaikkien vapaasti katsottavissa. Tilaisuus nauhoitetaan ja se on katsottavissa samasta linkistä myös jälkikäteen. Mikä on Minecraft? Minecraft Education Edition (MEE) on pelillinen avoin toimintaympäristö, joka tarjoaa puitteet luovuudelle, mielikuvitukselle, yhteistyölle ja ongelmanratkaisulle. MEE on kehitetty opetuksen tarpeisiin ja ympäristöstä löytyy mm. valmiita oppimiskokonaisuuksia ja työkalut oppimisen dokumentointiin. Minecraftilla voit luoda innostavan pelillisen oppimiskokonaisuuden mihin tahansa sisältöön. • MEE sisältyy Liedon Office365 lisenssiin ja on käytettävissä edu-tunnuksin.• MEE