Oppilaan Teams-tehtävien formatiivinen arviointi, pedagoginen malli

Etäopetus tuo omat haasteensa oppilaiden arviointiin. Perinteinen luokkamuotoinen kokeiden pito ei etäopetusaikoina onnistu ja koemallin kääntäminen sähköiseen muotoon on ongelmallista.  

Teamsissa on työkalut, joilla voidaan toteuttaa oppilaan formatiivista arviointia ja saada tätä kautta tukea lukuvuosiarvioinnin toteuttamiseen.  Arviointimallissa hyödynnetään Teams-tehtävien arvosteluohjetta, jonka avulla arviointi ja sen kriteerit tehdään läpinäkyväksi.  Malli skaalautuu helposti kaikille koulutasoille.

Miten hoidan arvioinnin etäopetuksen aikana? 

Miten mahdollistat sen, että kaikki oppilaat pystyvät suoriutumaan etätehtävistä ylikuomittumatta?

Miten tarjoan toisaalta riittävästi haasteita niitä kaipaavilla oppilaille? 

Miten teen tämän kaiken kuormittamatta itseäni liikaa?

Tämän videon kautta opit opettajana hyödyntämään Teamsin tehtäviä ja arvosteluohjetta osana jatkuvaa arviointiasi. Anna palautetta ja opeta oppilaat työskeltelemään tavoitteellisesti taitotasosta riippumatta.

 Teams-tehtävät jatkuvan arvioinnin välineenä, video-ohjelinkki

“Kun oppilaat opiskelevat itsenäisesti ja etänä, ovat monipuolisten näyttöjen antamisen mahdollisuudet normaalioloja rajallisemmat. Erilaiset kirjalliset näytöt, kuten oppimispäiväkirjat, raportit, tehtävät ja kokeet, korostuvat.”

Lainattu: Opetushallituksen oppilaan arviointi perusopetuksessa poikkeusolojen aikana

https://www.oph.fi/fi/oppilaan-arviointi-perusopetuksessa-poikkeusolojen-aikana

Oppilaan Teams-tehtävien arviointi, pedagoginen malli