Liiketuudor – hanke 2017

Liiketuudor – hanke 2017

Liiketuudor Tutoropettajien toiminta. Hankeaika 1.3.2017 – 31.12.2017   Hankekuvaus ja tavoitteet: Liedon kunnassa käynnistyi 1.3.2017 Opetushallituksen rahoittamana tutoropettajahanke. Hankkeen tavoitteena oli osaamisen tuominen lähelle opettajaa ja oppilasta. Tavoitteen saavuttamiseksi Liedon kunnan jokaiseen perusopetuksen oppilaitokseen nimettiin tutoropettaja, jonka tehtävänä on kouluttaa