Perusopetuksen tutoropettajatoiminta Suomessa – kyselyn tulokset

Liedon kunta on  mukana Opetushallituksen rahoittamassa tutoropettajatoiminnassa.  Vuoden 2017 syksyllä jatkorahoitushakemuksen yhteydessä OPH teetti kyselyn, jolla kartoitettiin toiminnan vaikutuksia. Kyselyn tuloksia esitellään Faktaa Express 3A/2018: Perusopetuksen tutoropettajatoiminta Suomessa julkaisussa. Opetushallituksen alkuperäisen artikkelin löydät kokonaisuudessaan täältä: http://www.oph.fi/julkaisut/2018/faktaa_express_3a_2018

Liedon, Marttilan ja Kosken Tl opettajista ViLLE-käyttäjiä

Liedon, Marttilan ja Kosken Tl opettajista ViLLE-käyttäjiä

Liedon kunta ja Turun Yliopiston oppimisanalytiikan keskus aloittivat yhteistyön syksyllä 2017. Yhteistyön tiimoilta Liedon kunnan tutoropettajat koulutettiin ViLLE-asiantuntijoiksi ja yksi heistäalueelliseksi ViLLE-kouluttajaksi. Lukuvuoden aikana on Liedon alueellinen kouluttaja Arto Kortelainen kouluttanut Liedon kunnan perusopetuksen opettajia ViLLE-oppimisympäristön käyttäjiksi.  Kevätlukukaudella ViLLE-koulutukset laajenivat

Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen. Stuudor-hanke 1.3.2017 – 28.2.2018

Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen. Stuudor-hanke 1.3.2017 – 28.2.2018

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet: Hankkeen tavoitteeksi asetettiin osaamisen tuominen lähelle opettajaa ja oppilasta, sekä kattavan pedagogisen tuki -ja koulutusjärjestelmän rakentaminen Liedon kuntaan.  Hankkeen päätyttyä Liedon jokaisessa perusopetuksen oppilaitoksessa on koulutettu tutoropettaja, joka hallitsee kunnan järjestelmät. Tuntee uuden opetussuunnitelman ja pystyy